Các dự án trọng điểm của thành phố phấn đấu đạt tiến độ đặt ra

10:48 09/06/2019

Chiều 7-6, đồng chí Nguyễn Đình Chuyến, Phó chủ tịch UBND thành phố chủ trì cuộc họp kiểm tra tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển đoạn qua địa bàn thành phố Hải Phòng và 9km trên địa bàn tỉnh Thái Bình theo hình thức đối tác công tư PPP. Lãnh đạo các sở: giao thông vận tải, Tài nguyên và môi trường; Xây dựng; Văn Phòng UBND thành phố; lãnh đạo UBND các quận, huyện: Đồ Sơn, Kiến Thụy, Tiên Lãng; Ban quản lý dự án và các nhà thầu cùng dự.

Theo báo cáo của BQL Dự án, đối với Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển, trên địa bàn Hải Phòng đã phê duyệt được 1.485/1.523 hộ (đạt 97,5%), đã chi trả cho 1.445/1.526 hộ (đạt 94%). Hiện nay chưa phê duyệt phương án GPMB 68.191,52m2, liên quan đến 38 hộ dân.

Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đình Chuyến phát biểu chỉ đạo cuộc họp

Trên địa bàn tỉnh Thái Bình đã chi trả và bàn giao được 639/710 hộ, với diện tích 35,22/37,58 ha (đạt 93,7%) và kinh phí 41,04/54,8 tỷ đồng (đạt 74,89%). Đến nay, có 53/710 hộ gia đình chưa phê duyệt phương án với diện tích 2,36ha. Đã bàn giao mặt bằng 8,79/9,54km (đạt 92,14%).

Về công tác thi công xây dựng, các địa phương đều đang tổ chức đào khuôn, rải vải địa và đắp cát nền đường; cầu Văn Úc đang tổ chức 4 mũi thi công; đối với cầu Thái Bình, phía huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình đang thực hiện công tác chuẩn bị, huy động máy móc thiết bị để triển khai thi công trong tháng 6/2019. Đến nay, ước khối lượng thi công xây dựng đạt 160 tỷ đồng (khoảng 6,4% giá trị xây lắp).

Kết luận chỉ đạo cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đình Chuyến đề nghị các Sở, ban ngành cùng với Chủ đầu tư và các địa phương liên quan tiếp tục đẩy nhanh tiến độ GPMB, tập trung giải quyết những vấn đề phát sinh và vướng mắc. Phó Chủ tịch cũng yêu cầu các địa phương tiếp tục tuyên truyền, thuyết phục nhân dân tái định cư bằng tiền, trong trường hợp các hộ dân không chấp nhận tái định cư bằng tiền, Chủ đầu tư và UBND các quận, huyện chủ động nghiên cứu bố trí đất tái định cư, lập dự án tái định cư theo quy định. Liên quan đến công tác thi công, các nhà thầu thi công xây dựng phải tập trung nhân lực, phương tiện thi công đẩy nhanh công tác thi công xây dựng công trình theo đúng hợp đồng BOT đã ký kết.

Ban quản lý dự án báo cáo tiến độ Dự án đầu tư xây dựng công trình cải tao, nâng cấp tuyến đường huyện Thủy Nguyên

Liên quan đến Dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp tuyến đường Máng Nước, huyện Thủy Nguyên báo cáo công tác đền bù, GPMB: Đối với đất nông nghiệp, đã kiểm kê xong 247/247 hộ, với diện tích 42.481m2; đã chi tiền đền bù GPMB cho các hộ dân là 19,76 tỷ đồng và đã bàn giao 47.592m2 (tương đương 38% tổng diện tích mặt bằng cho nhà thầu thi công). Đối với đất ở, đã kiểm kê xong 351/351 hộ, với diện tích 36.241m2; hiện tại đang lập phương án bồi thường hỗ trợ. Đối với đất quốc phòng thuộc phạm vi chỉ giới thu hồi, đã kiểm kê xong với tổng diện tích 3.534,8m2.

Về tiến độ thực hiện Gói thầu xây dựng và lắp đặt thiết bị, đã thi công xử lý nền đất yếu, rải vải địa, đắp các lớp cát đen và đắp gia tải tại các vị trí theo thiết kế với chiều dài tuyến khoảng 1,2km. Giá trị khối lượng thi công hoàn thành ước đạt 48,5 tỷ đồng (tương đương 23,5% giá trị theo hợp đồng).

Về Dự án đầu tư xây dựng khu tái định cư phục vụ GPMB, đầu tư xây dựng mới đồng bộ, hoàn chỉnh kỹ thuật 2 khu tái định cư với tổng diện tích 125.481,42m2 phục vụ GPMB Dự án, hiện tại, đã kiểm kê xong 347/347 hộ có đất nông nghiệp, đang hoàn thiện các thủ tục để chi trả tiền đền bù GPMB các hộ dân còn lại; hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán đang được thẩm định tại Sở Xây dựng trình phê duyệt theo quy định.

Qua nghe báo cáo của các đơn vị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đình Chuyến yêu cầu huyện Thủy Nguyên tập trung cao nguồn lực để sớm hoàn thành dự án trọng điểm này. Cụ thể, huyện Thủy Nguyên cần đẩy nhanh công tác GPMB; phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính phê duyệt phương án bồi thường, đảm bảo tiến độ giải ngân; các đơn vị cần tập trung cao vào việc tính toán giá đất đảm bảo đúng quy định. Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch đề nghị các Sở, ngành theo dõi, phối hợp, hướng dẫn UBND huyện Thủy Nguyên triển khai tích cực các Dự án trọng điểm của thành phố.

Đoàn Lanh

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông