Các hoạt động hưởng ứng Ngày Thương hiệu Việt Nam năm 2020 dự kiến diễn ra từ ngày 15 – 21/4/2020

10:18 17/11/2019

UBND thành phố vừa ban hành Kế hoạch số 257/KH-UBND ngày 15/10/2019 về việc tổ chức các hoạt động hướng ứng Ngày Thương hiệu Việt Nam năm 2020 trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Theo đó, từ ngày 15 – 21/4/2020, trên các tuyến đường chính và trong các làng nghề của thành phố sẽ treo băng rôn, phướn với khẩu hiệu “Chào mừng ngày Thương hiệu Việt Nam 20/4”. Các hoạt động hưởng  ứng Ngày Thương hiệu Việt Nam sẽ được tổ chức trong thời gian này. Các cơ quan truyền thông, báo chí được giao nhiệm vụ thực hiện công tác tuyên truyền quảng bá Ngày Thương hiệu Việt Nam.

Việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Thương hiệu Việt Nam năm 2020 gắn với quảng bá thương hiệu của các tổ chức, cá nhân, các làng nghề có sản phẩm tiêu biểu nhằm nâng cáo năng lực cạnh tranh, phát triển sản xuất, kinh doanh và thực hiện chiến lược xây dựng, phát triển thương hiệu trên địa bàn thành phố.

Tại kế hoạch này, UBND thành phố cũng phân công nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ban, ngành và các địa phương.

PV

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông