Cấp 40.704 sổ BHXH trong 6 tháng

08:57 11/08/2019

Từ đầu năm đến nay, Bảo hiểm xã hội (BHXH) thành phố Hải Phòng đã đôn đốc các đơn vị tập trung rà soát, xử lý dứt điểm thẻ trùng. Đồng thời ban hành văn bản đôn đốc các đơn vị trực thuộc chấn chỉnh công tác cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi. Trong đó tập trung rà soát, cấp thẻ BHYT đối với các trường hợp tồn đọng từ năm 2018; đôn đốc việc rà soát, trả sổ BHXH kịp thời cho người lao động...

Kết quả tính đến ngày 30-6, đã cấp được 40.704 sổ BHXH, xác nhận được 59.626 sổ BHXH cho người lao động, thực hiện trả 485.052 sổ BHXH đến người lao động. Đã in, cấp được 375.850 thẻ BHYT đảm bảo kịp thời, đúng quy định; rà soát và cấp 9.185 trường hợp trẻ em dưới 6 tuổi của năm 2018 (đạt 95,6%) và 2.891 trường hợp của năm 2019 (đạt 73,02%).

Bùi Hạnh

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông