Chi đoàn Phòng PC10, CATP: Chú trọng giáo dục chính trị, tư tưởng cho ĐVTN

20:57 09/03/2020

Năm qua, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, ĐVTN nên Chi đoàn phòng PC10 – CATP đã phát huy được truyền thống, bản lĩnh cách mạng của lực lượng CAND.

Hầu hết ĐVTN Chi đoàn đều xác định lập trường tư tưởng vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, nhân dân. Nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân; nghiêm túc thực hiện 6 Điều Bác Hồ dạy CAND; không ngừng nâng cao nhận thức chính trị, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ.

Trong năm, Chi Đoàn đã triển khai nghiêm túc các đợt học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết, chương trình công tác của Đảng, Chính phủ, của Ngành, thành phố và của Đoàn cấp trên... về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh”, “Tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa, vì nhân dân phục vụ”; “Tăng cường lãnh đạo nâng cao văn hóa ứng xử CAND trong tình hình mới”. Hay cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” và phong trào “Thanh niên CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” giai đoạn 2019 -2023.

Đáng chú ý, Chi đoàn đã phối hợp với Hội phụ nữ, Công đoàn cơ sở phát động các phong trào thi đua ngắn ngày kết hợp tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, thành phố, ngành. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật và tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam; giáo dục, xây dựng ý thức “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”, chấp hành điều lệnh CAND cho ĐVTN...

Nhờ đó, năm 2019, tập thể Chi đoàn và 8 đoàn viên ưu tú vinh dự được Giám đốc CATP và Chánh án TAND thành phố tặng Giấy khen; 1 đoàn viên được nêu gương người tốt, việc tốt.

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích