Chi đoàn Phòng Tổ chức cán bộ - CATP: Cầu nối giữa thanh niên với Đảng, giữa lực lượng CAND với nhân dân

09:29 19/04/2022

Thời gian qua, cùng với việc triển khai hiệu quả các phong trào hành động cách mạng, các chương trình đồng hành với thanh niên, công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đoàn viên (CBĐV) được Chi đoàn Phòng Tổ chức cán bộ - CATP chú trọng triển khai.

Nhiệm kỳ 2019-2022, Chi đoàn đã nghiêm túc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật Nhà nước, quy định của Ngành và Đoàn các cấp. Trọng tâm là Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, XIII; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố, Đảng bộ CATP lần thứ XV, XVI; Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đoàn thành phố lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đoàn Bộ Công an lần thứ XXI, Nghị quyết Đại hội Đoàn CATP lần thứ XX....

Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Chỉ thị số 03/CT-BCA-X11, ngày 18/4/2014 của Bộ Công an về “Tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa, vì nhân dân phục vụ” được Chi đoàn tích cực đẩy mạnh.

Cùng với đó, tuổi trẻ đơn vị đã tích cực tham gia các hoạt động VHVN, TDTT, giao lưu chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn, ngày truyền thống của đơn vị, địa phương; các hoạt động giáo dục truyền thống, hướng về biên giới, biển đảo, chủ quyền Tổ quốc.

Với đặc thù là một Chi đoàn thuộc đơn vị khối xây dựng lực lượng, BCH Chi đoàn luôn xác định nhiệm vụ trọng tâm của công tác đoàn, phong trào thanh niên là phục vụ nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Theo đó, Chi đoàn luôn tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, vận động CBĐV chấp hành nghiêm Điều lệnh CAND. Đội ngũ CBĐV Chi đoàn ai nấy đều có bản lĩnh chính trị vững vàng, có niềm tin, lý tưởng cách mạng, không ngừng học tập, nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, pháp luật, luôn sẵn sàng nhận, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Qua đó, khẳng định vai trò là đội hậu bị tin cậy của Đảng, cầu nối giữa thanh niên với Đảng, giữa lực lượng CAND với nhân dân.

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông