Chia sẻ kinh nghiệm trong thực hiện phong trào thi đua yêu nước ngành BHXH

09:27 14/05/2020

Cụm thi đua số 1 gồm 9 đơn vị Bảo hiểm xã hội (BHXH) các tỉnh phía Bắc vừa tổ chức cuộc họp chia sẻ kinh nghiệm trong công tác thi đua.

Hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước ngành BHXH năm 2020 với chủ đề “Công chức, viên chức ngành BHXH nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm; nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020” do Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam phát động, BHXH 9 tỉnh, thành phố đã phát động phong trào thi đua yêu nước tới toàn thể công chức, viên chức, người lao động với những chỉ tiêu nhiệm vụ cụ thể. Qua đó kêu gọi công chức, viên chức nêu cao tinh thần thi đua yêu nước; đoàn kết, trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu, quyết tâm vượt qua khó khăn, hoàn thành vượt mức mọi chỉ tiêu, kế hoạch được giao, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu của toàn ngành và đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương năm 2020.

Quang cảnh hội nghị

Căn cứ chỉ tiêu BHXH Việt Nam giao và tình hình cụ thể, một số đơn vị trong Cụm đã phát động các phong trào thi đua chuyên đề của đơn vị nhằm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu khó khăn trong thực hiện của tỉnh như: BHXH thành phố Hải Phòng phát động phong trào “Mỗi công chức, viên chức, lao động hợp đồng là một tuyên truyền viên, tích cực vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện”; BHXH tỉnh Bắc Ninh phát động phong trào “Chủ động đề xuất các giải pháp, kiên quyết thực hiện có hiệu quả công tác thu, giảm nợ BHXH, BHYT, BHTN và phát triển đối tượng tham gia BHXH bắt buộc năm 2020”…

Tại hội nghị, các đơn vị BHXH đã chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm hay trong thực hiện phong trào thi đua yêu nước mà BHXH Việt Nam đang phát động nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu BHXH Việt Nam và UBND các tỉnh, thành phố giao cho, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao vị thế của ngành…

PV

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông