Chính sách Bảo hiểm tiền gửi – Bạn có biết?

21:35 08/12/2018

1. Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam là gì? Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (Deposit Insurance of Vietnam - DIV) là tổ chức tài chính nhà nước, do Chính phủ thành lập năm 1999, hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận. Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam có nhiệm vụ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền, góp phần duy trì sự ổn định của hệ thống các TCTD, bảo đảm sự phát triển an toàn, lành mạnh của hoạt động ngân hàng.

2. Bảo hiểm tiền gửi là gì?

Bảo hiểm tiền gửi (BHTG) là sự bảo đảm hoàn trả tiền gửi cho người được bảo hiểm tiền gửi trong hạn mức trả tiền bảo hiểm khi tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi lâm vào tình trạng mất khả năng chi trả tiền gửi cho người gửi tiền hoặc phá sản.

3. Bảo hiểm tiền gửi khác các loại hình bảo hiểm thương mại như thế nào?

Bảo hiểm tiền gửi là công cụ tài chính được Chính phủ sử dụng để bảo vệ người gửi tiền, góp phần bảo đảm sự phát triển an toàn lành mạnh của hoạt động ngân hàng. Mục tiêu của bảo hiểm tiền gửi không phải là mục tiêu lợi nhuận như các loại hình bảo hiểm thương mại. Bên cạnh đó, tại Việt Nam, về cơ sở pháp lý, bảo hiểm thương mại chịu sự điều chỉnh của Luật kinh doanh Bảo hiểm, trong khi hoạt động bảo hiểm tiền gửi chịu sự điều chỉnh của một luật riêng là Luật Bảo hiểm tiền gửi.

 Theo quy định của Luật Bảo hiểm tiền gửi, đối tượng tham gia bảo hiểm tiền gửi là các tổ chức tín dụng có nhận tiền gửi của cá nhân bằng đồng Việt Nam. Nếu tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi bị lâm vào tình trạng phá sản, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam sẽ đứng ra trực tiếp chi trả cho người gửi tiền. Trong khi đó, đối với các loại hình bảo hiểm thương mại, khi chủ thể tham gia bảo hiểm sẽ xuất hiện mối quan hệ trực tiếp giữa một bên là đối tượng bảo hiểm và một bên là đối tượng được bảo hiểm.

(còn nữa)

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích