Chính sách Bảo hiểm tiền gửi – Bạn có biết?

09:24 09/12/2018

1. Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam bảo vệ người gửi tiền như thế nào? - Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam theo dõi, kiểm tra và giám sát các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo hiểm tiền gửi, kiến nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xử lý hành vi vi phạm.

- Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam tổng hợp, phân tích và xử lý thông tin về tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi nhằm phát hiện và kiến nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xử lý kịp thời những vi phạm quy định về an toàn hoạt động ngân hàng, rủi ro gây mất an toàn trong hệ thống ngân hàng.

- Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam tham gia vào quá trình kiểm soát đặc biệt đối với tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; tham gia quản lý, thanh lý tài sản của tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi theo quy định của Chính phủ.

- Khi tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi lâm vào tình trạng phá sản, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam chi trả tiền bảo hiểm cho người được bảo hiểm tiền gửi theo quy định của pháp luật

2. Người gửi tiền có phải nộp phí bảo hiểm tiền gửi không?

Không. Tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi có trách nhiệm nộp khoản phí này.

3. Một người gửi tiền có nhiều tài khoản tiền gửi bằng đồng Việt Nam tại các tổ chức tham gia BHTG khác nhau thì có được bảo hiểm độc lập cho từng khoản tiền gửi không?

Có. Các khoản tiền gửi này được bảo hiểm độc lập.

(còn nữa)

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích