Chính sách Bảo hiểm tiền gửi – Bạn có biết?

09:18 10/12/2018

1. Khi nào thì người gửi tiền được Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) chi trả tiền bảo hiểm?

- Nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm phát sinh kể từ thời điểm Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có văn bản chấm dứt kiểm soát đặc biệt hoặc văn bản chấm dứt áp dụng; hoặc văn bản không áp dụng các biện pháp phục hồi khả năng thanh toán mà tổ chức tín dụng là tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi vẫn lâm vào tình trạng phá sản hoặc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có văn bản xác định chi nhánh ngân hàng nước ngoài là tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi mất khả năng chi trả tiền gửi cho người gửi tiền.

- Trong thời hạn 60 ngày, kể từ thời điểm phát sinh nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm BHTGVN có trách nhiệm trả tiền bảo hiểm cho người được bảo hiểm tiền gửi.

2. Nguồn vốn hoạt động của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam hình thành từ đâu?

Nguồn vốn của BHTGVN được hình thành từ các nguồn:

- Vốn Điều lệ của BHTGVN do Ngân sách Nhà nước cấp;

- Nguồn thu từ phí BHTG;

- Nguồn thu từ hoạt động đầu tư nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi của tổ chức BHTG.

- Nguồn thu khác theo quy định của pháp luật;

Trường hợp nguồn vốn của tổ chức BHTG tạm thời không đủ để trả tiền bảo hiểm, tổ chức BHTG được tiếp nhận hỗ trợ theo nguyên tắc có hoàn trả từ ngân sách Nhà nước theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ hoặc được vay của TCTD, tổ chức khác có bảo lãnh của Chính phủ.

(còn nữa)

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích