Chính sách Bảo hiểm tiền gửi – Bạn có biết?

09:35 11/12/2018

1. Một người gửi tiền có nhiều khoản tiền gửi bằng đồng Việt Nam tại cùng một tổ chức tham gia BHTG, các khoản tiền gửi này có được bảo hiểm độc lập không? Tiền gửi tại các chi nhánh khác nhau của một tổ chức tham gia BHTG có được bảo hiểm độc lập không?

Các khoản tiền gửi này không được bảo hiểm độc lập. Hạn mức chi trả tiền bảo hiểm 75 triệu đồng là mức chi trả tối đa cho tất cả các khoản tiền gửi (bao gồm cả gốc và lãi) của một người gửi tiền tại một tổ chức tham gia Bảo hiểm tiền gửi.

2. Tiền gửi của các đồng chủ sở hữu tài khoản được bảo hiểm như thế nào?

Số tiền bảo hiểm được trả cho tất cả các khoản tiền gửi được bảo hiểm của nhiều người sở hữu chung tại một tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi bao gồm tiền gốc và tiền lãi, tối đa bằng hạn mức trả tiền cho một người quy định tại điều 24 của Luật Bảo hiểm tiền gửi. Theo quy định hiện nay, hạn mức trả tiền bảo hiểm là 75 triệu đồng/người gửi tiền tại một tổ chức tham gia BHTG. Số tiền bảo hiểm được trả sẽ được chia theo thỏa thuận của các đồng chủ sở hữu; trường hợp giữa các đồng chủ sở hữu không có thỏa thuận hoặc không thỏa thuận được thì giải quyết theo quy định của pháp luật.

Trường hợp một trong các đồng chủ sở hữu có khoản tiền gửi khác được bảo hiểm tại cùng một tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi thì tổng số tiền bảo hiểm được trả cho một đồng chủ sở hữu không vượt quá hạn mức trả tiền bảo hiểm.

(còn nữa)

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích