Chính sách Bảo hiểm tiền gửi – Bạn có biết?

10:30 12/12/2018

1. Khi hai tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi sáp nhập với nhau, tiền gửi của người gửi tiền được bảo hiểm như thế nào?

Trong trường hợp đó, tiền gửi của người gửi tiền vẫn tiếp tục được bảo hiểm tại tổ chức mới.

2. Khi tổ chức tham gia BHTG lâm vào tình trạng phá sản, người gửi tiền ở tổ chức đó phải làm gì?

Khi tổ chức tham gia BHTG bị lâm vào tình trạng phá sản, người gửi tiền cần bình tĩnh thực hiện theo các thông báo của cơ quan chức năng và của DIV để nhận được tiền bảo hiểm một cách nhanh chóng, đầy đủ.

3. Trong trường hợp người gửi tiền có một khoản tiền gửi bằng đồng Việt Nam, đồng thời có một khoản nợ tại một tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi mà tổ chức đó lâm vào tình trạng phá sản thì tiền bảo hiểm được tính như thế nào?

Trong trường hợp này thì số tiền gửi được bảo hiểm là số tiền còn lại sau khi trừ khoản nợ đó với gốc và lãi không vượt quá hạn mức trả tiền bảo hiểm theo quy định của Chính phủ.

(còn nữa)

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích