Chính sách Bảo hiểm tiền gửi – Bạn có biết?

21:32 08/12/2018

1. Giấy tờ hợp pháp, hợp lệ để nhận tiền bảo hiểm gồm những gì?

Khi nhận tiền Bảo hiểm, người được BHTG phải có các giấy tờ hợp pháp, hợp lệ sau:

a) Bản chính giấy tờ chứng minh quyền sở hữu hợp pháp đối với các khoản tiền gửi được bảo hiểm tại tổ chức tham gia BHTG (số tiết kiệm, thẻ tiết kiệm, chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu, trái phiếu….) còn nguyên vẹn, rõ ràng, không bị rách nát hoặc chắp vá, không có dấu hiệu tẩy xóa hoặc giả mạo.

b) Chứng minh nhân dân (Căn cước công dân) hoặc hộ chiếu còn thời hạn hoặc giấy tờ tùy thân khác theo quy định của pháp luật. Trường hợp không có giấy tờ tùy thân phải có xác nhận bằng văn bản (có ảnh đóng dấu giáp lai) của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

2. Trường hợp người nhận tiền bảo hiểm từ sổ tiền gửi thuộc sở hữu chung của nhiều người, phải có văn bản thỏa thuận hợp pháp về việc phân chia số tiền bảo hiểm của các đồng chủ sở hữu hoặc quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc phân chia số tiền bảo hiểm; có sổ tiền gửi và giấy tờ tùy thân của mình theo quy định tại điểmb, khoản 1 của điều này.

3. Trường hợp ủy quyền cho người khác nhận tiền BH, người được ủy quyền phải có văn bản ủy quyền hợp pháp của người được bảo hiểm tiền gửi và giấy tờ tùy thân của mình theo quy định tại điểm b, khoản 1 của điều này.

4. Trường hợp người thừa kế của người được BHTG và các trường hợp khác khi nhận tiền bảo hiểm, ngoài việc xuất trình sổ tiền gửi, giấy tờ tùy thân theo quy định tại điểm b, khoản 1 điều này còn phải xuất trình các giấy tờ theo quy định của pháp luật.

5. Các trường hợp phát sinh ngoài quy định nêu trên sẽ được BHTGVN xem xét giải quyết vào cuối đợt chi trả.

(còn nữa)

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích