Cho vay trung, dài hạn đạt 73.017 tỷ đồng

16:54 12/08/2020

Theo thông tin từ Ngân hàng nhà nước chi nhánh thành phố Hải Phòng, tổng dư nợ cho vay các thành phần kinh tế ước thực hiện đến ngày 31-7 đạt 131.090 tỷ đồng, tăng 7,58% so với cùng kỳ năm trước, bằng 101,56% so với năm 2019.

Trong đó phân loại cơ cấu dư nợ theo loại tiền, cho vay bằng VND đạt 123.198 tỷ đồng, tăng 7,59% so với cùng kỳ năm 2019, chiếm 93,98%. Cho vay ngoại tệ (quy VND) ước đạt 7.892 tỷ đồng, tăng 7,5%, chiếm 6,02%.

Phân loại cơ cấu dư nợ phân theo thời hạn vay, cho vay ngắn hạn đạt 58.073 tỷ đồng, chiếm 44,3%; Cho vay trung, dài hạn đạt 73.017 tỷ đồng, chiếm 55,7%. Cho vay ngắn hạn, trung - dài hạn lần lượt bằng 111,14% và 104,91% so với cùng kỳ năm 2019.

Bùi Hạnh

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha