Chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác CCHC

22:21 25/10/2019

Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đình Chuyến vừa dẫn đầu đoàn công tác số 4 kiểm tra công tác CCHC Sở NN&PTNT.
Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đình Chuyến phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Từ đầu năm đến nay, thực hiện công tác CCHC, Sở NN&PTNT và các đơn vị trực thuộc Sở đã áp dụng hiệu quả CNTT trong hoạt động quản lý, điều hành, giải quyết công việc; tiến hành rà soát các quy định về TTHC thuộc chức năng, nhiệm vụ của ngành, kiến nghị thành phố sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ những thủ tục không cần thiết.

Sở và 7/7 đơn vị trực thuộc đã tiến hành niêm yết công khai danh mục TTHC, các mẫu đơn, phụ lục áp dụng để giải quyết hồ sơ hành chính tại bộ phận “Một cửa” tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân tiếp nhận, tìm hiểu, thực hiện theo quy định. Theo đó, toàn ngành đã tiếp nhận 1.474 bộ hồ sơ; giải quyết 1.471 bộ hồ sơ, đang giải quyết 3 bộ hồ sơ còn lại; không có hồ sơ tồn đọng, quá hạn.

Ở lĩnh vực cải cách bộ máy, quản lý, sử dụng biện chế, tính đến 30-7-2019, toàn ngành đã tinh giản 31 biên chế. Đáng chú ý, triển khai hệ thống quản lý văn bản, điều hành HP- eOffce, Sở và 7/7 Chi cục trực thuộc đang sử dụng hệ thống một cách hiệu quả. Bên cạnh đó, tòa ngành duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo quy định; số lượng TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành được xây dựng, áp dụng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015 là 82 thủ tục... Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác CCHC của Sở NN&PTNT còn tồn tại một số hạn chế nhất định.

Từ nay đến cuối năm Sở NN&PTNT tập trung triển khai một số nội dung sau: Bám sát các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ, ngành, UBND TP, tăng cường nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác CCHC; tập trung thực hiện hiệu quả, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, mục tiêu CCHC năm 2019; đẩy mạnh ứng dụng KHCN trong các hoạt động của ngành; thường xuyên kiểm tra, rà soát hệ thống các quy định về TTHC ở các lĩnh vực thuộc ngành, đề xuất, sửa đổi, bổ sung, báo cáo kịp thời; tổ chức lấy ý kiến của người dân về chất lượng, tiến độ giải quyết TTHC và thái độ phục vụ của CBCCVC phụ trách bộ phận “Một cửa” thông qua hình thức trực tuyến hoặc bằng phiếu lấy ý kiến tại bộ phận “Một cửa”...

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông