Chương trình hành động của đồng chí Nguyễn Thị Thu, ứng cử viên đại biểu HĐND thành phố khóa XVI

17:37 14/05/2021

Kính thưa các vị cử tri! Tôi tên là: Nguyễn Thị Thu; sinh ngày 10/01/1974 tại thành phố Hải Phòng. Chức vụ hiện nay: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVI, Ủy viên Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân thành phố, Phó trưởng Ban Tổ chức Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Hải Phòng.
Đồng chí Nguyễn Thị Thu- Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVI, Ủy viên Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân thành phố, Phó trưởng Ban Tổ chức Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Hải Phòng.
Đồng chí Nguyễn Thị Thu- Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVI, Ủy viên Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân thành phố, Phó trưởng Ban Tổ chức Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Hải Phòng.

Vinh dự được cử tri nơi công tác, nơi cư trú đề cử và được Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố hiệp thương giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026; đồng thời được Ủy ban bầu cử thành phố chấp thuận nguyện vọng cá nhân, phân bổ về ứng cử tại Đơn vị bầu cử số 01 gồm: quận Hồng Bàng, huyện Cát Hải và huyện Bạch Long Vĩ; tôi xin xây dựng Chương trình hành động nếu được tín nhiệm, bầu làm đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng khóa XVI nhiệm kỳ 2021-2026 cụ thể như sau:

Một là: Với vai trò là đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố, tôi sẽ luôn phấn đấu làm tròn, làm tốt trách nhiệm của đại biểu Hội đồng nhân dân trong các hoạt động của Hội đồng nhân dân thành phố; liên hệ chặt chẽ, thường xuyên tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của cử tri; thu thập và phản ánh trung thực, kịp thời ý kiến, kiến nghị của cử tri với Hội đồng nhân dân thành phố, các cơ quan trong bộ máy nhà nước của thành phố.

Hai là: Tích cực học tập, rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Đề xuất cụ thể hóa những vấn đề luật định và tình hình thực tế của địa phương vào các chương trình, kế hoạch công tác của Hội đồng nhân dân thành phố; trong đó chú trọng về cơ chế liên hệ phản ánh kiến nghị, cung cấp thông tin giữa cử tri, chính quyền cơ sở với các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố, cơ chế đánh giá hoạt động hàng năm đối với mỗi đại biểu và tổ đại biểu để góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân thành phố.

Ba là: Tích cực thảo luận, tham gia phát biểu, chất vấn tại các kỳ họp của Hội đồng nhân dân thành phố về những nội dung phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của thành phố, của các quận, huyện.

Bốn là: Trên cương vị Giám đốc Sở Nội vụ, tôi sẽ cùng với tập thể lãnh đạo và công chức, viên chức, người lao động Sở Nội vụ tập trung tham mưu, đề xuất với Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố:

- Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính giai đoạn 2021-2030, phấn đấu duy trì thứ hạng Chỉ số cải cách hành chính (PAR Index), Chỉ số Hài lòng đối với sự phục vụ hành chính của thành phố trong top đầu của cả nước.

- Tiếp tục thực hiện việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy, biên chế, số người làm việc các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập theo các Nghị quyết số 18, 19 của Ban Chấp hành Trung ương.

- Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng, quản lý và sử dụng công chức, viên chức trên cơ sở vị trí việc làm; tham mưu ban hành cơ chế chính sách nhằm thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao về công tác tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc thành phố.

- Thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ, công chức cấp xã, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố.

- Tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước về tôn giáo, tín ngưỡng, thi đua- khen thưởng, văn thư lưu trữ.

Nếu được bầu là đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố thì tôi sẽ có điều kiện để trực tiếp cùng với các đồng chí tại các địa phương nơi tôi ứng cử triển khai thực hiện tốt hơn những nhiệm vụ liên quan đến ngành Nội vụ; kịp thời tiếp nhận, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc hoặc đề xuất các cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Ngoài các nhiệm vụ mang tính chất thường xuyên trên thì trong thời gian tới, tôi sẽ tập trung tham mưu thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực Nội vụ đã chỉ ra tại Nghị quyết số 45-NQ/TW, ngày 24/01/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025, đó là: Xây dựng Đề án thành lập thành phố trực thuộc thành phố Hải Phòng trên địa bàn huyện Thủy Nguyên; Đề án chuyển đổi đơn vị hành chính huyện An Dương thành đơn vị hành chính quận; Đề án xây dựng mô hình chính quyền đô thị trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Xin chân thành cảm ơn!

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông