Chương trình hành động của đồng chí Phùng Văn Thanh, Ủy viên Thành ủy - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Sở Xây dựng Hải Phòng

16:04 14/05/2021

Tên tôi là Phùng Văn Thanh, sinh năm 1968 hiện là Ủy viên Thành ủy - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Sở Xây dựng Hải Phòng, là đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa XV nhiệm kỳ 2016-2021. Tôi rất vinh dự được sự chấp thuận của cấp có thẩm quyền, sự tín nhiệm của cử tri nơi công tác và nơi cư trú, được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố hiệp thương giới thiệu tham gia ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 tại huyện An Dương - Đơn vị bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố số 14.
Trong nhiệm kỳ vừa qua, với vai trò là Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố - Giám đốc Sở Xây dựng, tôi đã tích cực tham mưu cho Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố nhiều giải pháp thiết thực để phát triển đô thị thành phố theo 3 hướng đột phá, chỉnh trang đô thị, hoàn thiện hệ thống quy hoạch, đồng thời tổ chức điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050, góp phần xây dựng diện mạo đô thị thành phố ngày càng văn minh, hiện đại, đẩy nhanh quá trình đô thị hóa, đưa tiêu chí đô thị loại I đứng thứ tư cả nước. Kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông có bước phát triển đột phá, ngày càng khẳng định vai trò là đầu mối giao thông quan trọng và cửa chính ra biển của các tỉnh phía Bắc, kết nối vùng với khu vực và quốc tế. Hạ tầng khu, cụm công nghiệp được đầu tư phát triển nhanh theo hướng đồng bộ, hiện đại. Du lịch, dịch vụ, thương mại thành phố phát triển mạnh mẽ với trọng điểm là khu vực Cát Bà, Đồ Sơn và du lịch lịch sử - văn hóa. Triển khai nhiều cơ chế mới hỗ trợ vật tư để nhân dân cải tạo các ngõ, ngách, vỉa hè, điện chiếu sáng, cây xanh đô thị, xây dựng nhà cho người có công phát huy hiệu quả, thiết thực, được nhân dân đón nhận, đồng tình cao.
Tôi ý thức được rằng Ðại biểu Hội đồng nhân dân là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, phải liên hệ chặt chẽ với cử tri, lắng nghe, tiếp thu và trả lời những ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri. Đại biểu Hội đồng nhân dân cần có phẩm chất đạo đức tốt, bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực, trình độ, nhiệt tình, trách nhiệm, đáp ứng được kỳ vọng của cử tri và nhân dân thành phố.
Nếu vinh dự được cử tri tiếp tục tín nhiệm bầu làm Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026, trên cương vị công tác, tôi xin hứa sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt chương trình hành động của mình, cụ thể như sau:
I. Với vai trò là đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố:
  1. Không ngừng học tập, rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao bản lĩnh chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc với nhân dân; Tham gia đầy đủ các cuộc tiếp xúc cử tri để lắng nghe ý kiến, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của cử tri và nhân dân với Hội đồng nhân dân thành phố và các cơ quan nhà nước; báo cáo kết quả kỳ họp với cử tri.
  2. Cùng với các đại biểu Hội đồng nhân dân nâng cao chất lượng hoạt động vai trò của Hội đồng nhân dân, thực sự là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, do nhân dân bầu ra, chịu trách nhiệm trước nhân dân.
  3. Thường xuyên sâu sát cơ sở, liên hệ chặt chẽ với cử tri; tích cực hướng dẫn, giúp đỡ cử tri và nhân dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật. Kịp thời xem xét, nghiên cứu, giải quyết theo thẩm quyền và phản ánh tới Thường trực Hội đồng nhân dân hoặc chuyển đến cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền các ý kiến, kiến nghị, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân.
II. Trên cương vị là Giám đốc Sở Xây dựng:
  1. Tiếp tục đề xuất, tham mưu với Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố phát triển mở rộng đô thị thành phố theo 3 hướng đột phá đã được xác định trong Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/1/2019 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 108/NQ-CP ngày 26/11/2019 của Chính phủ, Chương trình số 76-Ctr/TU ngày 8/7/2019 của Thành uỷ Hải Phòng và Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050.
  2. Hoàn thiện hệ thống quy hoạch xây dựng trên địa bàn thành phố theo Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 được duyệt. Ứng dụng công nghệ hiện đại trong quản lý đô thị.
  3. Triển khai Đề án cải tạo chỉnh trang đô thị cũ, trong đó đặc biệt ưu tiên cho các dự án xây dựng công viên cây xanh trong khu dân cư, kè các dòng sông trong đô thị cấu trúc lại không gian đô thị ven sông Cấm và sông Lạch Tray từ sông phục vụ cảng - công nghiệp thành sông cảnh quan đô thị, xây dựng chung cư mới thay thế chung cư cũ đã xuống cấp. Từng bước hoàn thiện các tiêu chí đô thị loại I, hướng tới đô thị loại đặc biệt.
  4. Hiện đại hóa và đồng bộ các công trình đầu mối, hệ thống hạ tầng kỹ thuật về giao thông đô thị, cấp nước, thoát nước và xử lý nước thải, thu gom và xử lý chất thải rắn; triển khai có hiệu quả các Nghị quyết số 32/2018/NQ-HĐND, số 05/2018/NQ-HĐND, số 52/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về an sinh xã hội.
  5. Tích cực phối hợp với các Sở, Ban, ngành và chính quyền địa phương tập trung cao để triển khai các thủ tục chuyển đổi huyện Thủy Nguyên thành thành phố trực thuộc thành phố, huyện An Dương thành đơn vị hành chính quận trước năm 2025. Kêu gọi thu hút đầu tư cho công nghiệp, dịch vụ, thương mại và đô thị văn minh, hiện đại đồng thời với phát triển nông nghiệp nông thôn theo mô hình nông thôn mới kiểu mẫu, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương nói riêng và thành phố nói chung.
Tôi xin cam kết nhanh chóng cụ thể hóa các nội dung trong Chương trình hành động vào thực tế, vì mục tiêu phát triển bền vững của thành phố và nâng cao đời sống của nhân dân./.
Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông