Chuyên mục Luật Căn cước Yêu cầu xây dựng, quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

21:57 10/06/2024

Chương II Luật Căn cước được Quốc hội khóa XV, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 27/11/2023, chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2024, đã đưa ra những quy định cụ thể về “Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước”.

Cụ thể, tại Điều 8 Mục 1 Chương này của Luật quy định về “Yêu cầu xây dựng và quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư” như sau:

Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được xây dựng và quản lý tập trung, thống nhất tại cơ quan quản lý căn cước của Bộ Công an; được xây dựng theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật công nghệ thông tin, định mức kinh tế - kỹ thuật, bảo đảm hoạt động ổn định, liên tục; bảo đảm an ninh, an toàn thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân, thuận lợi cho việc thu thập, cập nhật, điều chỉnh, khai thác, sử dụng.

Đồng thời bảo đảm kết nối, chia sẻ với các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, cơ sở dữ liệu khác, trung tâm dữ liệu quốc gia và cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính; bảo đảm quyền khai thác thông tin của cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật và bảo đảm lưu trữ đầy đủ thông tin của người dân trong các lần thu thập, cập nhật, điều chỉnh trong cơ sở dữ liệu.

Đáng chú ý, tại Điều 9 mục này của Luật quy định về thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư bao gồm 26 trường thông tin sau:

Họ, chữ đệm và tên khai sinh; Tên gọi khác; Số định danh cá nhân; Ngày, tháng, năm sinh; Giới tính; Nơi sinh; Nơi đăng ký khai sinh, Quê quán, Dân tộc, Tôn giáo, Quốc tịch, Nhóm máu, Số chứng minh nhân dân 9 số; Ngày, tháng, năm cấp, nơi cấp, thời hạn sử dụng của thẻ căn cước, thẻ căn cước công dân, chứng minh nhân dân 12 số đã được cấp; Họ, chữ đệm và tên, số định danh cá nhân, số chứng minh nhân dân 9 số, quốc tịch của cha, mẹ, vợ, chồng, con, người đại diện hợp pháp, người được đại diện; Nơi thường trú; Nơi tạm trú, Nơi ở hiện tại, Tình trạng khai báo tạm vắng, Số hồ sơ cư trú, Tình trạng hôn nhân, Mối quan hệ với chủ hộ; Họ, chữ đệm và tên, số định danh cá nhân, số chứng minh nhân dân 9 số của chủ hộ và các thành viên hộ gia đình; Ngày, tháng, năm chết hoặc mất tích; Số thuê bao di động, địa chỉ thư điện tử; Thông tin khác theo quy định của Chính phủ.

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông