Chuyên mục Luật Cảnh sát cơ động, Phần 3 Thông tư 55/2022/TT-BCA: Trang phục huấn luyện của Cảnh sát cơ động

15:57 18/02/2024

Chương IV, Thông tư 55/2022/TT-BCA được Bộ trưởng Bộ Công an ký ban hành ngày 16-11-2022, quy định phù hiệu, giấy chứng nhận công tác đặc biệt, trang phục huấn luyện, trang phục chiến đấu của Cảnh sát cơ động chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-1-2023 đã đưa ra những quy định cụ thể về “Trang phục huấn luyện của Cảnh sát cơ động”.

Theo đó, danh mục trang phục huấn luyện của Cảnh sát cơ động được quy định tại Điều 21 Chương này của Thông tư bao gồm: Trang phục huấn luyện chung và trang phục huấn luyện đặc thù của Cảnh sát cơ động kỵ binh; đơn vị huấn luyện và sử dụng động vật nghiệp vụ; đơn vị Không quân Công an nhân dân.

          Và tại Điều 22 Chương này của Thông tư đã đưa ra những quy định chi tiết về “Trang phục huấn luyện chung” của Cảnh sát cơ động. Theo đó, danh mục trang phục huấn luyện chung bao gồm: Mũ mềm gắn Công an hiệu; Công an hiệu; Áo: trước ngực áo bên phải gắn số hiệu Công an nhân dân; trước ngực áo bên trái gắn huy hiệu Công an nhân dân; cánh tay áo bên trái gắn ký hiệu Cảnh sát cơ động; cổ áo gắn phù hiệu kết hợp; Số hiệu Công an nhân dân; Huy hiệu Công an nhân dân; Ký hiệu Cảnh sát cơ động; Phù hiệu kết hợp; Áo khoác mùa đông; Dây lưng chéo; Quần; Giầy huấn luyện; Bít tất.

Đối tượng sử dụng trang phục huấn luyện chung là cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Cảnh sát cơ động Công an cấp tỉnh và các đơn vị dự bị chiến đấu.

Về trang phục huấn luyện đặc thù của Cảnh sát cơ động kỵ binh, đơn vị huấn luyện & sử dụng động vật nghiệp vụ và đơn vị Không quân Công an nhân dân, được quy định tại Điều 23 Thông tư như sau: Cảnh sát cơ động kỵ binh, các đơn vị huấn luyện và sử dụng động vật nghiệp vụ sử dụng trang phục quy định tại Điều 19 Thông tư này và trang phục quy định tại khoản 1 Điều 13 Thông tư số 12/2021/TT-BCA ngày 27/1/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về tiêu chuẩn, định mức, trang bị, quản lý, nuôi dưỡng, huấn luyện và sử dụng động vật nghiệp vụ trong Công an nhân dân để thực hiện nhiệm vụ huấn luyện nghiệp vụ đặc thù (được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 44/2022/TT-BCA ngày 28/10/2022).

Đơn vị Không quân Công an nhân dân sử dụng trang phục quy định tại Điều 18 Thông tư này để thực hiện nhiệm vụ huấn luyện nghiệp vụ đặc thù.

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông