Chuyên mục Luật Cảnh sát cơ động phần II Thông tư 54: Nhiệm vụ, quyền hạn của CSCĐ khi tuần tra, kiểm soát

09:13 08/01/2024

Tại Điều 7, Chương II Thông tư 54/2022/TT-BCA quy định quy trình hoạt động tuần tra, kiểm soát của Cảnh sát cơ động được Bộ trưởng Bộ Công an ban hành ngày 14/11/2023, chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2023, đã đưa ra những quy định cụ thể về “nhiệm vụ” của Cảnh sát cơ động khi thực hiện hoạt động tuần tra, kiểm soát.

Theo đó, khi thực hiện hoạt động  tuần tra, kiểm soát, Cảnh sát cơ động có 6 nhiệm vụ sau: Chấp hành nghiêm sự chỉ huy, chỉ đạo của cấp trên và kế hoặch, phương án tuần tra, kiểm soát đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Bảo đảm an ninh, trật tự trong phạm vi địa bàn, khu vực, mục tiêu, tuyến tuần tra, kiểm soát; phát hiện, ngăn chặn và xử lý hoặc đề nghị người có thẩm quyền xử lý kịp thời, nghiêm minh hành vi vi phạm pháp luật. Mặt khác, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an nhân dân, Công an địa phương đấu tranh phòng, chống tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật khác thuộc địa bàn, khu vực, mục tiêu, tuyến được phân công tuần tra, kiểm soát;

Báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền kiến nghị với cơ quan, tổ chức liên quan có biện pháp khắc phục kịp thời những sơ hở, thiếu sót trong quản lý nhànước về an ninh, trật tự. Đồng thời, hướng dẫn, tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia bảo đảm an ninh, trật tự và chấp hành pháp luật về an ninh, trật tự; Thực hiện nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và của Bộ Công an.

Về quyền hạn của Cảnh sát cơ động khi thực hiện hoạt động tuần tra, kiểm soát, Điều 8 Chương II của Thông tư quy định như sau: Kiểm tra, kiểm soát người, phương tiện, đồ vật, tài liệu theo quy định tại khoản 4 Điều 12 Luật Cảnh sát cơ động; Phát hiện, ngăn chặn và xử lý hành vi vi phạm pháp luật theo thẩm quyền;

Huy động người, phương tiện, thiết bị dân sự của cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định tại Điều 16 Luật Cảnh sát cơ động; Sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ phục vụ hoạt động tuần tra, kiểm soát theo quy định của pháp luật và của Bộ Công an; Thực hiện quyền hạn khác theo quy định của pháp luật và của Bộ Công an.

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông