Chuyên mục Luật Điện ảnh: 5 nguyên tắc hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển điện ảnh

09:39 09/04/2024

Mục 2, Chương VI, Luật Điện ảnh được Quốc hội chính thức thông qua tại kỳ họp thứ 3, khoá XV, ngày 15/6/2022, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2023, đã đưa ra những quy định cụ thể về “Quỹ hỗ trợ phát triển điện ảnh”.

Cụ thể, tại Điều 42 mục này của Luật quy định về “Thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển điện ảnh” như sau: Quỹ hỗ trợ phát triển điện ảnh là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách được Nhà nước hỗ trợ vốn điều lệ, thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật; có khả năng tài chính độc lập; có nguồn thu, nhiệm vụ chi không trùng với nguồn thu, nhiệm vụ chi của ngân sách nhà nước; có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng, do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập, phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

Về mục đích của Quỹ hỗ trợ phát triển điện ảnh được quy định tại Điều 43 mục này, Chương VI của Luật. Theo đó, Quỹ hỗ trợ phát triển điện ảnh được thành lập nhằm hỗ trợ cho dự án sản xuất phim thể nghiệm, phim đầu tay, phim của tác giả trẻ.

Hỗ trợ cho tác giả, dự án sản xuất phim, phim Việt Nam xuất sắc tham gia liên hoan phim, giải thưởng phim, cuộc thi phim, hội chợ phim, chương trình phim, tuần phim tại nước ngoài; đồng thời hỗ trợ các hoạt động khác để phát triển điện ảnh.

Đáng chú ý, tại Điều 44, Mục 2, Chương VI của Luật đã quy định rõ 5 Nguyên tắc hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển điện ảnh bao gồm: Không vì mục đích lợi nhuận; bảo toàn vốn điều lệ và tự bù đắp chi phíquản lý. Thực hiện thu, chi, quyết toán, công khai tài chính, tài sản và công tác kếtoán theo quy định của pháp luật.

Chịu sự kiểm tra, thanh tra, kiểm toán nhà nước về các hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển điện ảnh. Bảo đảm công khai, minh bạch, tiết kiệm, hiệu quả, sử dụng đúng mục đíchvà phù hợp với quy định của pháp luật, không trùng lặp với nguồn ngân sách nhànước cấp cho hoạt động sự nghiệp điện ảnh. Quỹ không hỗ trợ các dự án sản xuấtphim sử dụng ngân sách nhà nước. Số dư kinh phí năm trước của Quỹ hỗ trợ phát triển điện ảnh được chuyểnsang năm sau để tiếp tục sử dụng.

Như vậy, Luật Điện ảnh năm 2022 đã sửa đổi quy định về việc thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển điện ảnh (Điều 42) nhằm nâng cao tính khả thi. Đồng thời có sự kế thừa, bổ sung quy định về mục đích của Quỹ tại Luật Điện ảnh (Điều 43); bổ sung quy định về nguyên tắc hoạt động của Quỹ (Điều 44).

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông