Chuyên mục Tìm hiểu Luật Quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT - Phần V Nghị định số 137/2020/NĐ-CP: 7 điểm mới của Nghị định (tiếp theo)

08:26 15/02/2023

Ở các kỳ trước, Ban Chuyên đề ANHP đã giới thiệu đến bạn đọc hai điểm mới đầu tiên của Nghị định 137/2020/NĐ-CP được xây dựng, bổ sung nhiều nội dung mới so với Nghị định 36/2009/NĐ-CP trước đây để phù hợp với các văn bản quy phạm pháp luật, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước và đấu tranh, phòng chống tội phạm về pháo.

Sang kỳ này, Ban Chuyên đề ANHP xin giới thiệu tiếp đến bạn đọc điểm mới thứ 3, 4 của Nghị Định 137/2020/NĐ-CP.

Cụ thể điểm mới thứ ba: Nghị định đã bổ sung và quy định cụ thể về “Quản lý, bảo quản pháo, thuốc pháo” (Điều 6); “Tiêu hủy pháo, thuốc pháo” (Điều 7) và “Giám định tư pháp về pháo, thuốc pháo” (Điều 8).

Trong đó, quy định về quản lý, bảo quản pháo, thuốc pháo, kho cất giữ, bảo quản phải bảo đảm các điều kiện về an ninh trật tự, an toàn phòng cháy và chữa cháy, bảo vệ môi trường, bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn theo quy định, quy định về tiêu hủy pháo, thuốc pháo phải đảm bảo tuyệt đối an toàn, làm mất hoàn toàn tính năng, tác dụng, không thể khôi phục lại trạng thái ban đầu, phải tuân thủ đúng quy trình, quy định được cấp có thẩm quyền phê duyệt; quy định về giám định tư pháp về pháo, thuốc pháo phải được 3 cơ quan có thẩm quyền giám định gồm: Viện Khoa học hình sự thuộc Bộ Công an; Phòng Kỹ thuật hình sự thuộc Công an cấp tỉnh; Phòng Giám định Kỹ thuật hình sự thuộc Bộ Quốc phòng.

Điểm mới thứ tư: tại Điều 10 Nghị định này quy định về nghiên cứu, sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, cung cấp pháo hoa nổ, thuốc pháo nổ. Trong đó, quy định việc nghiên cứu, sản xuất, cung cấp phóa hoa nổ theo đơn đặt hàng của các cơ quan nhà nước phải đảm bảo quy định của pháp luật về an ninh trật tự, phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ môi trường.

Thủ tướng Chính phủ quyết định tổ chức, doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng được phép nghiên cứu, sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, cung cấp pháo hoa nổ theo đơn đặt hàng của cơ quan nhà nước và đề nghị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Việc cung cấp cho các cơ quan, tổ chức được phép sử dụng pháo hoa nổ chỉ được thực hiện trong các trường hợp quy định tại Điều 11 Nghị định về các trường hợp tổ chức bắn pháo hoa nổ.

KC (còn nữa)

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông