Chuyên mục Tìm hiểu Luật Quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT: Trách nhiệm của tổ chức, doanh nghiệp nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, kinh doanh, vận chuyển, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp

15:28 04/10/2022

Nếu như Điều 44, Chương III, Luật số 14/2017/QH14, ngày 20-6-2017, về Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, quy định rõ việc vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp thì Điều 45, Luật này quy định chi tiết trách nhiệm của tổ chức, doanh nghiệp nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, kinh doanh, vận chuyển, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp cụ thể như sau:

a) Tổ chức, doanh nghiệp có hoạt động nghiên cứu, chế tạo, thử nghiệm,  sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu, bảo quản, vận chuyển, sử dụng, tiêu  hủy vật liệu nổ công nghiệp có trách nhiệm sau đây: 

- Có giấy phép, giấy chứng nhận hoặc phê duyệt của cơ quan có thẩm quyền;

- Thành lập bộ phận quản lý và kiểm tra an toàn, đánh giá nguy cơ rủi ro về an toàn, xây dựng phương án nổ mìn, kế hoạch ứng cứu khẩn cấp, ban hành nội quy, quy định, quy trình bảo đảm an ninh, an toàn, phòng cháy và chữa cháy, bảo vệ môi trường trong hoạt động vật liệu nổ công nghiệp; 

- Bảo quản, lưu trữ sổ sách, chứng từ đối với từng loại vật liệu nổ công nghiệp trong thời hạn 10 năm;

- Báo cáo định kỳ, báo cáo trong trường hợp đột xuất.

b) Tổ chức, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp chỉ được mua bán sản phẩm đúng khối lượng, số lượng, chủng loại theo giấy phép của cơ quan có thẩm quyền.

c) Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết khoản 1 Điều này.

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

tin bài cùng chuyên mục:

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích