Chuyện thời cuộc: Đẩy mạnh cải cách hành chính

10:21 20/06/2019

Năm 2018 vừa qua, Chỉ số cải cách hành chính công (PAR Index) của Hải Phòng xếp thứ 5 trên tổng số 63 tỉnh, thành cả nước; Chỉ số hài lòng đối với sự phục vụ hành chính (SIPAS) của thành phố đạt 90,86%; Chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công (PAPI) của thành phố trong nhóm đạt điểm thấp trong các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

(Ảnh minh họa)

Nhìn lại những năm gần đây, thành phố đã có nhiều đổi mới trong phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tạo động lực thúc đẩy phát triển đột phá trên nhiều lĩnh vực.

Trong đó thành phố vẫn duy trì thực hiện tốt công tác cải cách hành chính với nhiều nội dung nổi bật, đi đầu trong cả nước, tuy nhiên kết quả các Chỉ số nêu trên chưa tương xứng với những quyết tâm, nỗ lực và những kết quả đạt được trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội của thành phố. Đánh giá này cũng chính là lý do để UBND TP vừa có văn bản chỉ đạo đẩy mạnh cải cách hành chính.

Theo đó, nhằm kịp thời khắc phục những hạn chế, góp phần thực hiện hiệu quả công tác cải cách của thành phố nói chung, cải thiện, nâng cao các Chỉ số nói riêng, UBND TP xác định thực hiện công tác cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, cần ưu tiên thực hiện chỉ đạo.

UBND thành phố giao nhiệm vụ cho Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện trực tiếp chỉ đạo tổ chức triển khai, thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Cũng tại văn bản này, UBND TP giao nhiệm vụ cho Sở Nội vụ tham mưu kiểm tra công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2019, tổng hợp, báo cáo UBND TP chỉ đạo xử lý, khắc phục 100% các tồn tại, hạn chế; tham mưu UBND TP  đẩy nhanh tiến độ sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập; phê duyệt Đề án vị trí việc làm, Đề án điều chỉnh vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập; phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan đề xuất UBND TP khắc phục, cải thiện Chỉ số quản trị hành chính công trong thời gian tới; tham mưu sửa đổi Bộ Chỉ số chấm điểm cải cách hành chính năm 2019; nghiên cứu đề xuất việc triển khai đánh giá, chấm điểm thông qua phần mềm…

Hy vọng rằng, với những định hướng nêu trên, trong thời gian tới công tác cải cách hành chính sẽ tiếp tục nhận được sự vào cuộc của các cấp ban, ngành, địa phương, đơn vị trên địa bàn, để cải cách hành chính thực sự là mũi nhọn, tháo bỏ những nút nghẽn, tạo hành lang thông thoáng cho hoạt động chung. 

Đồng thời, để lĩnh vực phục vụ công này ngày càng thiết thực, đáp ứng yêu cầu phát triển đột phá của thành phố trong giai đoạn mới.

                                                                                          Hoàng Minh

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông