Chuyện thời cuộc: Hướng tới những tiện ích cộng đồng

10:43 23/08/2022

UBND TP vừa ban hành Kế hoạch 194/KH-UBND về triển khai nền tảng địa chỉ số Quốc gia gắn với Bản đồ số tại thành phố Hải Phòng với mục tiêu thu thập, cập nhật thông tin, từng bước hình thành cơ sở dữ liệu địa chỉ số của thành phố tích hợp với cơ sở dữ liệu Địa chỉ số Quốc gia, nhằm chia sẻ cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp khai thác, xây dựng các Bản đồ số chuyên ngành phục vụ nhu cầu quản lý và phát triển kinh tế - xã hội.
Ảnh minh họa.

          Theo đó, UBND thành phố giao Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Kế hoạch; truyền thông, tập huấn, hướng dẫn sử dụng, khai thác Nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số. Cùng với đó chủ trì, phối hợp với Bưu điện thành phố, các Sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan thu thập, cập nhật thông tin các đối tượng địa chỉ khác để xây dựng các bản đồ số chuyên ngành khi phát sinh nhu cầu quản lý, khai thác.

          Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp cùng các quận, huyện, xã, phường, thị trấn phối hợp với Bưu điện thành phố, Sở Thông tin và Truyền thông để rà soát, công nhận thông tin địa chỉ số đã được Bưu điện thành phố cập nhật. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp chặt chẽ với Sở Thông tin và Truyền thông, Bưu điện thành phố cung cấp dữ liệu liên quan đến bản đồ số, địa chỉ số để phát triển nền tảng địa chỉ số gắn với bản đồ số của thành phố.

          UBND TP cũng yêu cầu các xã, phường, thị trấn, Tổ Công nghệ số cộng đồng phối hợp với các đơn vị chức năng thu thập, cập nhật các trường thông tin và thông báo địa chỉ số, cơ sở dữ liệu địa chỉ số để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Chủ động đưa ứng dụng Nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số tại thành phố Hải Phòng vào sử dụng phục vụ các lĩnh vực kinh tế - xã hội trên địa bàn. Trong đó, Bưu điện thành phố là đầu mối phối hợp với doanh nghiệp được giao nhiệm vụ phát triển nền tảng số, doanh nghiệp phát triển nền tảng bản đồ số để thu thập, cập nhật, sửa đổi, bổ sung thông tin các đối tượng địa chỉ khác để xây dựng các bản đồ chuyên ngành.

          Kế hoạch triển khai các nội dung, gồm: tạo lập, cập nhật cơ sở dự liệu địa chỉ số; triển khai và thúc đẩy sử dụng các dịch vụ về địa chỉ số như tìm kiếm, gợi ý, xác thực, định danh tọa độ và các dịch vụ địa chỉ số khác. Thúc đẩy chia sẻ dữ liệu, kết hợp xây dựng nền tảng bản đồ số và phát triển các ứng dụng bản đồ số phục vụ các ngành, lĩnh vực Bản đồ dịch tễ, Bản đồ vùng an toàn dịch bệnh, Bản đồ Y tế, Bản đồ giáo dục, Bản đồ du lịch, Bản đồ nông sản, Bản đồ cột nước cứu hỏa, Bản đồ ngành Tài nguyên và Môi trường, Bản đồ ngành Giao thông vận tải…

          Có thể nói, đây là một nội dung hết sức quan trọng, thể hiện quyết tâm của thành phố Hải Phòng, nhằm cụ thể hóa chủ trương Nghị quyết 03-NQ/TU của Thành ủy, cũng như chương trình hành động thực hiện chủ đề năm 2022 của thành phố về chuyển đổi số. Nhưng điều quan trọng hơn, nếu Kế hoạch được triển khai thực hiện thành công, thực sự sẽ đem lại tiện ích to lớn cho cả cộng đồng xã hội nói chung, cộng đồng doanh nghiệp, người dân, du khách và những người quan tâm khác nói riêng, góp phần đẩy nhanh tiến trình phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Hải Phòng.

          Vấn đề đặt ra là, mục tiêu đã được xác định, kế hoạch đã ban hành, lộ trình cũng đã hình thành, nhưng kết quả còn phụ thuộc hiệu quả sự vào cuộc của các ban, sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan. Vẫn biết đây là công việc có khối lượng lớn, rất mới và khó, nhưng tin tưởng rằng kết quả sẽ đạt được như mong muốn, để Hải Phòng thực sự hòa nhịp ấn tượng vào công cuộc chuyển đổi số của cả nước, vì sự nghiệp phát triển nhanh, bền vững.

          Hoàng Minh

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông