Chuyện thời cuộc: Tổ chức chính trị trong doanh nghiệp FDI

17:56 31/07/2019

Sau hơn 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới, cùng với làn sóng đầu tư nước ngoài, quá trình tái cấu trúc nền kinh tế đã tạo dựng một lực lượng doanh nghiệp ngoài nhà nước hùng hậu, trở thành trụ cột quan trọng cho đất nước. Trong đó có khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI).

Người lao động sinh hoạt tập thể tại KCN Nomura (Hải Phòng)

          Riêng tại Hải Phòng, tính đến nay trên địa bàn thành phố có 656 dự án FDI còn hiệu lực, với tổng vốn đầu tư khoảng trên 17,36 tỷ USD, giải quyết việc làm và thu nhập ổn định cho hàng chục vạn lao động và thường xuyên đóng góp trên 70% tổng kim ngạch hàng hóa xuất khẩu của thành phố.

          Tuy nhiên, song hành với những kết quả đạt được trên lĩnh vực kinh tế - xã hội, mục tiêu duy trì, củng cố và phát triển hoạt động của các tổ chức chính trị tại khu vực này chưa thực sự được như yêu cầu. Hiện mới có hệ thống các tổ chức Công đoàn hoạt động khá ổn định, nhờ hành lang pháp lý thuận lợi, còn lại các tổ chức Đảng và đoàn, hội khác vẫn gặp nhiều khó khăn.

          Cần phải thấy rằng, Hải Phòng là một trong những địa phương thu hút nguồn vốn FDI đầu tiên của cả nước, đồng thời cũng là một trong những địa phương xuất hiện sớm nhất hoạt động của các tổ chức chính trị tại dạng hình doanh nghiệp này.

Đơn cử có thể kể các doanh nghiệp như xi măng Chinfon, giày Kai-Nan đã thiết lập hoạt động đồng bộ 3 tổ chức Đảng – Công đoàn – Đoàn thanh niên từ năm 1993, ngay trong năm đầu tiên các doanh nghiệp được cấp phép.

          Cũng theo đánh giá, Hải Phòng là thành phố đầu tiên của cả nước ban hành Nghị quyết chuyên đề số 28-NQ/TU “Về xây dựng, củng cố và phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong các loại hình doanh nghiệp ngoài nhà nước, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập” từ năm 2008.

Sau hơn 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết, thành phố đã đạt được những kết quả rõ nét, nhưng so với thực tiễn thì việc triển khai Nghị quyết tại khu vực doanh nghiệp FDI chưa thực sự đạt được như mong muốn.

          Thiết nghĩ, trong tình hình mới, từ chính sách vĩ mô, nhiều Nghị quyết của Trung ương cũng đã khẳng định rất rõ vai trò của dạng hình doanh nghiệp này trong mục tiêu phát triển đất nước.

Nền kinh tế Hải Phòng cũng như cả nước đang vận hành với những kết quả ấn tượng và ổn định, nhiệm vụ củng cố, phát triển và chất lượng hoạt động của các tổ chức chính trị tại doanh nghiệp ngoài nhà nước có ý nghĩa hết sức quan trọng, hướng tới một thể chế thịnh vượng và bền vững.

                                                                                          Hoàng Minh

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông