Chuyện thời cuộc Là lãnh đạo cũng cần phải học

15:30 22/09/2022

Thành ủy Hải Phòng vừa khai giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức dành cho cán bộ quản lý diện Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng quản lý năm 2022. Đây là lớp thứ nhất của năm 2022 và thời gian tới sẽ có các lớp tiếp theo. Trước đó, năm 2021, Thành ủy đã tổ chức thành công lớp đào tạo, bồi dưỡng cho 160 lãnh đạo các cấp, là nguồn cán bộ quan trọng cho cấp ủy đơn vị, địa phương và thành phố.

       Theo đồng chí Đỗ Mạnh Hiến, Phó bí thư Thường trực Thành ủy, từ sau Đại hội 13 của Đảng, nhiều chủ trương, nhiệm vụ được Đảng ta thể chế hóa; tình hình trong nước và quốc tế có nhiều thay đổi. Do đó, việc tổ chức bổ sung cập nhật kiến thức để nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị, tư duy lãnh đạo, quản lý, điều hành và khả năng hoạch định chính sách phát triển KTXH, năng lực tổ chức đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống là hết sức cần thiết.

    PGS.TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng, để phát triển Hải Phòng theo tinh thần NQ 45 của Bộ Chính trị, NQ Đại hội 16 của Đảng bộ thành phố, công tác cán bộ là “then chốt”; “huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng”. Bởi thế, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cần phải thường xuyên, liên tục; chưa bao giờ đủ và luôn luôn “nóng”.

          77 cán bộ lãnh đạo của các sở, ngành, địa phương, đơn vị, doanh nghiệp sẽ được cấp nhật các kiến thức mới gồm 9 chuyên đề với các nội dung: bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; tầm nhìn, mục tiêu và định hướng phát triển đất nước; đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế; nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền của Đảng…

      Giảng viên là các chuyên gia, các nhà khoa học đầu ngành của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Viện nghiên cứu quản lý Kinh tế Trung ương và Đại học Indiana (Hoa Kỳ). Cũng có một số ý kiến băn khoăn về các nội dung, cho rằng có thể sẽ trùng với một số chương trình đào tạo, bồi dưỡng khác nhưng đồng chí Phó bí thư Thường trực Thành ủy Đỗ Mạnh Hiến khẳng định: không có chuyện trùng lặp và mỗi học viên, nếu tập trung học tập, đào sâu suy nghĩ, áp dụng vào thực tế sẽ có thêm được nhiều phương pháp luận để tổ chức thực hiện sáng tạo, hiệu quả nhiệm vụ được giao.

       Đồng chí Phó bí thư Thường trực Thành ủy chỉ đạo các học viên lớp thứ nhất năm 2022 học tập nghiêm túc, trách nhiệm, chủ động trao đổi, thảo luận với giảng viên để lĩnh hội kiến thức hiệu quả, chất lượng nhất, góp phần nâng cao nhận thức chính trị, vận dụng, cụ thể hóa vào công tác lãnh đạo, quản lý, thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đơn vị… Ban chỉ đạo lớp học thực hiện theo đúng quy chế, quản lý điều hành lớp học theo đúng quy định; nắm bắt tình hình; báo cáo Thường trực Thành ủy những vấn đề liên quan tới học tập, rèn luyện và các vấn đề phát sinh, bảo đảm lớp học được tổ chức nghiêm túc, đạt hiệu quả cao nhất.

          Có nhiều người nghĩ rằng, là cán bộ lãnh đạo rồi thì “không cần phải học”. Nhưng thực tế cuộc sống luôn thay đổi, luôn nóng bỏng và đặt ra rất nhiều vấn đề mới cần giải quyết. Nếu không học tập, bồi dưỡng thường xuyên, rất dễ bị lạc hậu, sa vào lối mòn, không chịu đổi mới.

      Vì thế, Thành ủy Hải Phòng phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức nhiều lớp học và yêu cầu cán bộ lãnh đạo diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý phải bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới. Đây cũng chính là quá trình trau dồi kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ; là sự tự hoàn thiện mình của mỗi cán bộ quản lý. Là cán bộ lãnh đạo thì càng cần phải học, học nhiều nữa, để có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; củng cố lòng tin, sự gắn bó của nhân dân với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa.

                                                                                                                                     Hồng Thanh

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông