Công an huyện Bạch Long Vỹ: Thực hiện cuộc vận động lớn

08:13 21/04/2017

Các đội nghiệp vụ CAH Bạch Long Vỹ ký giao ước thực hiện cuộc vận động

Công an huyện Bạch Long Vỹ vừa tổ chức lễ phát động thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”. Đến dự có đồng chí Đào Minh Đông, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy.

Nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu sắc từ nhận thức đến hành động của cấp ủy, lãnh đạo và toàn thể CBCS đối với yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng phong cách, bản lĩnh chính trị vững vàng, tư thế lễ tiết tác phong ứng xử văn hóa văn minh và nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân, ngay khi nhận được kế hoạch của Giám đốc CATP, Công an huyện Bạch Long Vỹ đã phát động sâu rộng cuộc vận động trong toàn thể đơn vị với khẩu hiệu hành động: “Đơn vị kỷ cương, lãnh đạo gương mẫu, chiến sỹ chuyên cần”.

Bên cạnh đó, Công an huyện đã tổ chức đợt sinh hoạt chính trị, học tập, nghiên cứu, quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, CATP và nghiêm túc kiểm điểm, phê bình, tự phê bình, đánh giá thực trạng đạo đức lối sống của CBCS trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ và quan hệ ứng xử với đồng chí, đồng đội cũng như các mối quan hệ xã hội khác.

Định kỳ hàng tháng, trong buổi sinh hoạt tập thể, cấp ủy, lãnh đạo đơn vị tiến hành đánh giá kết quả thực hiện Cuộc vận động, đồng thời phổ biến kiến thức về văn hóa ứng xử của người chiến sỹ CAND, coi đó là một trong những nội dung sinh hoạt chính.

Ngoài ra, Công an huyện đang tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, duy trì nâng cao chất lượng diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân”; thường xuyên cung cấp thông tin, cập nhật kiến thức mới giúp CBCS nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, chủ động đấu tranh phản bác có hiệu quả với quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch.

Với nhiều nội dung sinh hoạt tư tưởng thiết thực, toàn đơn vị quyết tâm phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; không sa ngã trước sự mua chuộc, lôi kéo, cám dỗ về vật chất của các loại tội phạm...

Tại hội nghị, các đội nghiệp vụ Công an huyện đã ký giao ước thi đua, quyết tâm thực hiện thắng lợi cuộc vận động.

Bảo Nguyên

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông