CÔNG AN KHỐI HUYỆN: Chủ động phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm

10:20 20/04/2019

Thời gian qua, Công an khối Huyện đã chủ động xây dựng kế hoạch để tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, phân công rõ trách nhiệm cho các đội nghiệp vụ, Đồn, Trạm, Công an xã, thị trấn, Đoàn thanh niên, Hội Phụ nữ để thực hiện công trình, phần việc phục vụ nhân dân.

Qua đó, các công trình, phần việc đạt được kết quả tích cực, cán bộ, chiến sĩ đã nâng cao nhận thức, nhiệt tình hưởng ứng và tích cực tham gia thực hiện; nỗ lực khắc phục khó khăn, năng động, sáng tạo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Các công trình, phần việc do Công an khối Huyện đảm nhận đang phát huy hiệu quả, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân trong mọi mặt công tác liên quan đến trách nhiệm của lực lượng, góp phần nâng cao uy tín.

Trong quý II/2019, Công an khối Huyện đã triển khai nhân rộng công trình, phần việc phục vụ nhân dân “Tăng cường tuần tra, chốt điểm – Chủ động phòng ngừa, đấu tranh tội phạm hình sự”.

MP

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông