Công an quận Lê Chân: Bảo quản tốt trang thiết bị, phương tiện

17:34 06/05/2020

Công an quận Lê Chân tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tập trung nắm chắc lập trường tư tưởng của cán bộ, chiến sỹ; thường xuyên kiểm tra đôn đốc việc thực hiện; chủ động phòng ngừa, bảo vệ nội bộ, gắn trách nhiệm của chỉ huy trong công tác quản lý cán bộ, không để cán bộ, chiến sỹ mắc sai phạm.

Công an quận Lê Chân đã tổ chức quán triệt cho cán bộ, chiến sỹ thực hiện nghiêm túc điều lệnh CAND, chế độ công tác, quy trình công công tác, quản lý ngày công, hiệu quả công tác; kiểm tra, đôn đốc và rà soát việc chấp hành bảo quản phương tiện, vũ khí, công cụ hỗ trợ, trang thiết bị nghiệp vụ, tài sản không bị hư hại. Đơn vị duy trì hoạt động của Tổ điều lệnh bán chuyên trách, tiến hành kiểm tra nhằm chấn chỉnh, nhắc nhở những tập thể, cá nhân thực hiện nghiêm điều lệnh nội vụ, vệ sinh, điều lệnh đội ngũ của cán bộ, chiến sỹ.

MP

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông