Công an thành phố & Bưu điện thành phố: Ký kế hoạch hợp tác các dịch vụ công trực tuyến

11:28 01/12/2023

Sáng 1-12, Bưu điện thành phố phối hợp với CATP tổ chức hội nghị ký kết Kế hoạch hợp tác và tập huấn các dịch vụ công trực tuyến. Dự hội nghị có các đồng chí: Trần Huy Kiên - Phó Chánh Văn phòng UBND TP, Lê Văn Kiên - Phó Giám đốc Sở TT&TT, Đại tá Bùi Trung Thành - Phó Giám đốc CATP, Đỗ Khắc Chất - Giám đốc Bưu điện thành phố cùng đại diện lãnh đạo, chỉ huy các đội nghiệp vụ một số phòng chức năng CATP, Công an các quận/huyện.
Các đại biểu dự hội nghị

Kế hoạch phối hợp triển khai thực hiện các dịch vụ công trực tuyến giữa Bưu điện thành phố và CATP được ký kết nhằm đẩy mạnh sự phối hợp giữa đôi bên trong công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang về việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến, góp phần phát triển KT-XH; thu hút, tăng trưởng số người dân, doanh nghiệp được Bưu điện các cấp hướng dẫn nộp hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) trực tuyến; nhận trả kết quả giải quyết TTHC thông qua dịch vụ Bưu chính công ích (BCCI).

Đồng thời, nâng cao chỉ số hài lòng của người dân, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp trong thực hiện TTHC.

Từ đó, từng bước phát huy vai trò của ngành Bưu điện trong công tác cải cách TTHC, chuyển đổi số trên địa bàn thành phố; xây dựng Bưu điện trở thành kênh chủ lực tiếp nhận hồ sơ, giải quyết TTHC qua BCCI theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Phó Giám đốc Bưu điện thành phố Phạm Ngọc Tú thông qua dự thảo Kế hoạch hợp tác đôi bên

Thông qua kế hoạch này, đôi bên nhằm phối hợp triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến, tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn để người dân, doanh nghiệp tin tưởng, ủng hộ các dịch vụ công trực tuyến; hướng dẫn đăng ký chữ ký số, cách thức đăng ký, nộp hồ sơ trực tuyến đối với 100% danh mục TTHC đã được triển khai trên Cổng dịch vụ công Quốc gia; đẩy mạnh thanh toán trực tuyến và ứng dụng chữ ký số trong giao dịch điện tử.

Tại hội nghị, Ban tổ chức đã thông qua dự thảo nội dung và tổ chức ký kết kế hoạch phối hợp giữa đôi bên. Theo đó, kế hoạch phối hợp đã phân công rõ trách nhiệm của từng bên, xác định rõ 10 nội dung phối hợp thực hiện trong việc triển khai các dịch vụ công trực tuyến giữa Bưu điện thành phố và CATP như:

Các đồng chí: Đại tá Bùi Trung Thành – Phó Giám đốc CATP và Đỗ Khắc Chất - Giám đốc Bưu điện thành phố ký kế hoạch phối hợp 

Hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến tại các điểm phục vụ của Bưu điện; Hợp tác triển khai Mô hình sàn giao dịch nông sản, đồng thời chia sẻ thông tin, truyền thông đến người dân để thúc đẩy nhu cầu tiêu thụ nông sản, sản vật địa phương; Bám sát thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bưu điện Việt Nam về chi trả an sinh xã hội để triển khai trên địa bàn thành phố; Phối hợp triển khai tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC cho các cá nhân, tổ chức có nhu cầu qua dịch vụ bưu chính công ích; Phối hợp, hỗ trợ nhau thực hiện Đề án 06/CP...

Và các nội dung phối hợp khác phù hợp với nhu cầu, khả năng của mỗi bên tùy theo từng thời kỳ cụ thể.

Các đồng chí: Đại tá Bùi Trung Thành – Phó Giám đốc CATP và Đỗ Khắc Chất - Giám đốc Bưu điện thành phố ký kế hoạch phối hợp 

Các nội dung phối hợp sẽ được đôi bên triển khai khi đáp ứng đầy đủ các quy định pháp luật có liên quan; đồng thời, Cục Cảnh sát QLHC về TTXH và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam ký kết các hợp đồng, thỏa thuận, triển khai cụ thể và có văn bản hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị thực hiện, nhằm đạt một số chỉ tiêu như:

Phấn đấu 100% các điểm giao dịch bưu điện có đầy đủ trang thiết bị, bố trí cán bộ để hướng dẫn người dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục nộp, nhận trả kết quả TTHC trực tuyến.100% cán bộ Bưu điện, CBCS thuộc CATP Hải Phòng nắm được nội dung kế hoạch, gương mẫu đi đầu, thực hiện dịch vụ công trực tuyến, chủ động tuyên truyền, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp.100% danh mục dịch vụ công trực tuyến được hướng dẫn tiếp nhận; phấn đấu tăng trưởng số lượng người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ nhận, trả kết quả giải quyết TTHC thông qua dịch vụ BCCI…

Đại tá Bùi Trung Thành – Phó Giám đốc CATP phát biểu chỉ đạo tại hội nghị 

Thời gian triển khai kế hoạch được chia thành 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 (từ ngày 1-12-2023 đến hết 31-12-2023), triển khai tại các Bưu cục cấp 1, cấp 2 và mỗi huyện (trừ huyện đảo Bạch Long Vỹ) triển khai 1 điểm giao dịch bưu điện văn hóa xã. Giai đoạn 2 bắt đầu từ ngày 1-1-2024, triển khai cung cấp dịch vụ hành chính công tại tất cả các điểm giao dịch bưu điện ba cấp.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đại tá Bùi Trung Thành – Phó Giám đốc CATP, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP, trân trọng cảm ơn sự chủ động, khẩn trương của Bưu điện thành phố trong việc tiếp thu, lĩnh hội chỉ đạo của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam để phối hợp, đồng hành cùng lực lượng CATP, chính quyền các cấp trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06/CP và thúc đẩy nâng cao, tỷ lệ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

 Giám đốc Bưu điện thành phố Đỗ Khắc Chất phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Để kế hoạch phối hợp triển khai các dịch vụ công trực tuyến giữa đôi bên đạt hiệu quả như mong đợi, Phó Giám đốc CATP trân trọng đề nghị các sở, ban, ngành thành phố liên quan phối hợp với ngành Bưu điện và Công an triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp nâng cao chất lượng, tỷ lệ hồ sơ dịch vụ công trực tuyến; tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp tin tưởng, ủng hộ các dịch vụ công trực tuyến; hướng dẫn đăng ký chữ ký số, cách thức đăng ký, nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia; đẩy mạnh thanh toán trực tuyến, ứng dụng chữ ký số trong giao dịch điện tử.

Các đại biểu tham dự tập huấn, hướng dẫn quy trình thực hiện đăng ký hồ sơ TTHC các dịch vụ trên cổng dịch vụ công quốc gia

Phó Giám đốc cũng trân trọng đề nghị Bưu điện thành phố nghiên cứu, lắp đặt các biển quảng cáo, bảng hướng dẫn điện tử, pano, áp phích..., tuyên truyền về quy trình, tiện ích của dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ của ngành bưu chính tại các điểm giao dịch Bưu điện, trụ sở cơ quan Công an các cấp, nhằm góp phần đẩy mạnh công tác truyền thông trực quan cho người dân, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. Phối hợp chặt chẽ với CATP trong công tác chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị Bưu điện, Công an cấp huyện, cấp xã thực hiện các nội dung kế hoạch.

Các đại biểu tham dự tập huấn, hướng dẫn quy trình thực hiện đăng ký hồ sơ TTHC các dịch vụ trên cổng dịch vụ công quốc gia 

Đối với Trưởng Công an các quận, huyện, Phó Giám đốc CATP giao phối hợp chặt chẽ với Bưu điện quận, huyện tham mưu cho UBND cùng cấp chỉ đạo 100% cán bộ, công chức, viên chức, Đảng viên các cấp đi đầu, gương mẫu đăng ký sử dụng dịch vụ công trực tuyến trong các giao dịch.

Phối hợp với Giám đốc Bưu điện quận, huyện xây dựng ngay kế hoạch phối hợp thực hiện; biên soạn tin, bài, phóng sự tuyên truyền cho người dân, doanh nghiệp đăng ký, sử dụng dịch vụ công trực tuyến; đăng ký chữ ký số; nhận trả kết quả thủ tục hành chính qua các dịch vụ bưu chính công ích.

Mặt khác, phối hợp, hướng dẫn, tập huấn quy trình các dịch vụ trên cổng dịch vụ công quốc gia cho nhân viên các điểm phục vụ của Bưu điện đối với các dịch vụ của ngành Công an. Đồng thời chỉ đạo Công an cấp xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn để người dân đến các điểm giao dịch Bưu điện thực hiện các dịch vụ công trực tuyến; hướng dẫn đăng ký chữ ký số, cách thức đăng ký, nộp hồ sơ trực tuyến đối với 100% TTHC trên Cổng dịch vụ công Quốc gia; nhận trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ Bưu chính công ích. Tổ chức hướng dẫn, tập huấn quy trình các dịch vụ trên Cổng dịch vụ công quốc gia cho nhân viên của Bưu điện cấp xã.

Cán bộ Phòng PC06 CATP tập huấn, hướng dẫn quy trình thực hiện đăng ký hồ sơ TTHC các dịch vụ trên cổng dịch vụ công quốc gia cho đội ngũ cán bộ, nhân viên Bưu điện thành phố.

Riêng đối với Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH, Phó Giám đốc CATP giao chịu trách nhiệm hướng dẫn, tập huấn quy trình các dịch vụ trên Cổng dịch vụ công quốc gia cho nhân viên các điểm phục vụ của Bưu điện theo yêu cầu của Bưu điện. Phối hợp với Bưu điện thành phố đề xuất Giám đốc CATP thành lập Đoàn kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện các nội dung, nhiệm vụ của Kế hoạch; tập hợp kết quả, khó khăn, vướng mắc, báo cáo của các đơn vị báo cáo Giám đốc CATP.

Cán bộ Phòng PC06 CATP tập huấn, hướng dẫn quy trình thực hiện đăng ký hồ sơ TTHC các dịch vụ trên cổng dịch vụ công quốc gia cho đội ngũ cán bộ, nhân viên Bưu điện thành phố

Các đơn vị gồm Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Phòng CSGT, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh CATP thì nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ được giao theo nội dung kế hoạch phân công. Các đơn vị tuyên truyền thuộc CATP có trách nhiệm phối hợp với Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH và Bưu điện các cấp, Công an các đơn vị, địa phương xây dựng tin, bài, phóng sự, tăng thời lượng phát sóng tin, bài trên các phương tiện thông tin đại chúng, các trang mạng xã hội do các đơn vị quản lý…

*Ngay sau chương trình ký kết Kế hoạch phối hợp triển khai thực hiện các dịch vụ công trực tuyến giữa Bưu điện thành phố và CATP; Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an thành phố đã tổ chức tập huấn, hướng dẫn quy trình thực hiện đăng ký hồ sơ TTHC các dịch vụ trên cổng dịch vụ công quốc gia cho đội ngũ cán bộ, nhân viên Bưu điện thành phố.

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông