Công an thành phố: Triển khai kế hoạch xây dựng mô hình “Thôn an toàn về phòng cháy và chữa cháy”.

15:09 11/08/2022

Công an thành phố vừa ban hành kế hoạch số 1080/KH-CAHP-PC07 triển khai xây dựng mô hình “Thôn an toàn về phòng cháy và chữa cháy” trên địa bàn thành phố.

Thông qua mô hình nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân tham gia hoạt động PCCC, tích cực chủ động phòng ngừa, hạn chế đến mức thấp nhất số vụ cháy và thiệt hại do cháy, nổ gây ra, góp phần giữ gìn trật tự an toàn xã hội của thành phố, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Đồng thời phát động mạnh mẽ phong trào toàn dân tham gia PCCC trên địa bàn thành phố gắn với các phong trào khác của các ngành, đoàn thể của thành phố; từng bước đưa nội dung phong trào toàn dân tham gia PCCC trở thành một nội dung của Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.

Thực tập phương án PCCC tại khu dân cư

Theo nội dung kế hoạch, cần xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu các cấp chính quyền trong việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong phạm vi quản lý của mình. Thực hiện triệt để các giải pháp, biện pháp về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ và phải chịu trách nhiệm về đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn khu dân cư quản lý.

Bên cạnh đó, tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho nhân dân về kiến thức phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong đó tập trung tuyên truyền về ý thức trách nhiệm của cá nhân, hộ gia đình trong thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy tại khu dân cư. Các cơ quan thông tin truyền thông tích cực tuyên truyền, xây dựng tin bài, phóng sự phản ánh thực trạng về công tác phòng cháy, chữa cháy; tuyên truyền cho nhân dân nắm rõ nội dung các tiêu chí “Thôn an toàn về PCCC”, biểu dương các tập thể và cá nhân thực hiện tốt công tác PCCC, đồng thời cảnh báo tác hại do cháy gây ra, nêu rõ nguyên nhân có thể xảy ra cháy và những tồn tại, sở hở thiếu sót và cách khắc phục tại các hộ gia đình, khu dân cư; cách xử lý, thoát nạn khi xảy ra cháy...

Mục tiêu năm 2022, tại mỗi xã xây dựng ít nhất 1 mô hình “Thôn an toàn về PCCC” theo các tiêu chí ban hành kèm theo Quyết định số 2137/QĐ-UBND ngày 04/7/2022 của UBND thành phố Hải Phòng. Năm 2023, tổ chức đánh giá, sơ kết việc thực hiện và nhân rộng ra các Thôn còn lại trên địa bàn thành phố.

Thực tập phương án PCCC tại cửa hàng kinh doanh ô tô

Giám đốc CATP giao Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (PC07) chủ trì phối hợp với Phòng PV01, PX03, PV05 và Công an các quận, huyện tiến hành kiểm tra, thẩm định báo cáo đề xuất Giám đốc CATP trình UBND xét công nhận và cấp Chứng nhận mô hình “Thôn an toàn về PCCC” vào tháng 12/2022 và vào tháng 9 hàng năm cùng với việc xét công nhận các mô hình “Khu chung cư, tổ dân phố, nhà tập thể an toàn PCCC”, “Chợ kiểu mẫu đạt chuẩn về PCCC”.

Bên cạnh đó, Phòng PC07 chủ trì phối hợp với Phòng Pv01, FX03, PV05 và các đơn vị liên quan đề xuất Giám đốc Công an thành phố tham mưu với UBND thành phố tổ chức Hội nghị sơ kết, đánh giá kết quả triển khai xây dựng mô hình “Thôn an toàn về PCCC” vào cuối năm 2023; Phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh công tác tuyên truyền về PCCC.

Trong đó chú trọng tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về PCCC, ý thức trách nhiệm của người dân trong việc chấp hành quy định PCCC tại khu dân cư, các quy định an toàn PCCC đối với nhà ở riêng lẻ và hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất kinh doanh; tuyên truyền các tiêu chí “Thôn an toàn về PCCC, Tổ dân phố an toàn PCCC”; các biện pháp phòng ngừa và kỹ năng thoát hiểm, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ khi có sự cố xảy ra trong khu dân cư.

Thực hành dập tắt đám cháy khay xăng

Phòng PV01 phối hợp cùng Phòng PC07, PV05, PX03 kiểm tra, thẩm định báo cáo đề xuất Giám đốc CATP trình UBND xét công nhận và cấp Chứng nhận mô hình “Thôn an toàn về PCCC”; tổ chức Hội nghị sơ kết, đánh giá kết quả triển khai xây dựng mô hình “Thôn an toàn về PCCC”.

Phòng PV05 kiểm tra, hướng dẫn, theo dõi đôn đốc Phòng PC06, PC07 và Công an các quận, huyện trong công tác xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC, trong đó tập trung xây dựng các mô hình về PCCC trong khu dân cư.

Ngoài ra, Giám đốc CATP cũng giao cho các đơn vị gồm Phòng PX03; Phòng PX04 và PH10 phối hợp cùng Phòng PC07, PV01, PV05 và Công an các quận, huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức PCCC, các khuyến cáo, cảnh báo, các biện pháp, giải pháp đảm bảo an toàn PCCC…

Công an các quận, huyện tham mưu với UBND cùng cấp ban hành kế hoạch triển khai xây dựng mô hình “Thôn an toàn về PCCC trên địa bàn. Mỗi xã hoàn thành xong việc xây dựng ít nhất 1 mô hình “Thôn an toàn về PCCC năm 2022 đủ theo các tiêu chí ban hành kèm theo Quyết định số 2137/QĐ-UBND ngày 04/7/2022 của UBND thành phố Hải Phòng. Chỉ đạo Công an cấp xã làm nòng cốt cùng với các lực lượng khác trong việc vận động nhân dân tại các khu dân cư tích cực tham gia công tác phòng cháy, chữa cháy, góp phần xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ vững mạnh; củng cố, kiện toàn và huấn luyện cho lực lượng dân phòng theo đúng quy định của Luật PCCC…

Thái Bình

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông