Công an tỉnh Thái Bình triển khai kế hoạch thu thập cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

09:53 18/07/2018

Công an tỉnh Thái Bình vừa tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch thu thập cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong lực lượng Công an tỉnh Thái Bình. Đại tá Bùi Đức Hải – Phó Giám đốc Công an tỉnh dự, chỉ đạo hội nghị.

Đại tá Bùi Đức Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Thực hiện Kế hoạch số 118/KH-BCĐ ngày 26/6/2018 của Ban Chỉ đạo 896 tỉnh về việc triển khai thu thập Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; Ban chỉ đạo 896 Công an tỉnh đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, tổ chức quán triệt nâng cao nhận thức của lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ, chiến sỹ Công an các cấp về các quy định của Luật Căn cước công dân và Nghị định hướng dẫn thi hành; Quyết định 896/QĐ-TTg, ngày 8/6/2013 phê duyệt Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 – 2020; Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 13/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường phối hợp triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các Kế hoạch của Ban Chỉ đạo 896 tỉnh triển khai thu thập cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Bên cạnh đó, gắn với tuyên truyền để nâng cao nhận thức về quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc xây dựng, quản lý và khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Đảm bảo thống nhất trong công tác chỉ đạo, điều hành, xác định rõ trách nhiệm và phân công nhiệm vụ cho các đơn vị, Công an huyện, thành phố trong việc tổ chức triển khai thực hiện theo đúng lộ trình, tiến độ và theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 896 tỉnh.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đại tá Bùi Đức Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình yêu cầu đơn vị chức năng cần sớm tham mưu tổ chức hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên sâu về Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, tập trung phổ biến cách thức tiến hành thu thập, quản lý, cập nhật thông tin và khai thác thông tin đúng, hiệu quả. Tích cực phối hợp với các đài, báo của tỉnh, huyện tăng cường tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy định, nâng cao nhận thức về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thu thập Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư tạo sự đồng thuận của các cấp, các ngành và sự ủng hộ tích cực của nhân dân trong quá trình triển khai thực hiện. Phân công cán bộ phụ trách, quản lý, theo dõi từng địa bàn cụ thể, thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ chuyên sâu cho lực lượng Cảnh sát khu vực, Công an Xây dựng phong trào và phụ trách xã về an ninh trật tự, Công an xã. Đảm bảo nhân sự, kinh phí và kịp thời biểu dương, khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch.

Bùi Dương

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích