Công tác quy hoạch vẫn là khâu yếu

18:53 15/12/2008

Ban Thường vụ Thành uỷ vừa tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Nghịquyết Trung ương 3 (khoá VIII) về chiến lược và công tác cán bộ thời kỳCNH, HĐH đất nước.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Thuận trao bằng khen cho Đảng bộ CATP - Ảnh VD
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Thuận trao bằng khen cho Đảng bộ CATP - Ảnh VD

Hội nghị thống nhất đánh giá: Các khâu, các quy trình trong công tác cán bộ (quy hoạch, đào tạo, luân chuyển và sử dụng) được triển khai theo hướng đổi mới, mở rộng dân chủ, công khai đã góp phần quan trọng trong việc củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ thành phố, xây dựng đội ngũ cán bộ cơ bản đáp ứng yêu cầu, mục tiêu đề ra.

Đồng thời hội nghị cũng chỉ rõ những hạn chế và nguyên nhân của các hạn chế trong thực hiện nghị quyết của các cấp về công tác cán bộ như: nhận thức của một số cấp uỷ, cán bộ, đảng viên chưa đầy đủ, sâu sắc; chất lượng của đội ngũ cán bộ còn nhiều mặt hạn chế, năng lực, trình độ kiến thức chưa ngang tầm nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở vẫn là khâu yếu; số lượng cán bộ luân chuyển còn ít, tình trạng cục bộ, khép kín, không muốn đưa cán bộ nơi khác về địa phương, đơn vị mình còn khá phổ biến; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, quản lý, sử dụng và luân chuyển cán bộ, nhất là đào tạo cán bộ tầm xa còn nhiều bất cập…

Nhân dịp này, Thành uỷ tặng bằng khen cho 12 tập thể có thành tích xuất sắc trong tổ chức thực hiện các nghị quyết về chiến lược cán bộ của Đảng.

TP


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông