Cục Hải quan Hải Phòng: Nỗ lực cải cách hành chính, hiện đại hóa

15:32 19/12/2023

Theo kết quả mới được Tổng Cục Hải quan công bố về Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của các đơn vị trực thuộc, Cục Hải quan Hải Phòng xếp hạng nhất, đạt 89 điểm. Đây là tin vui đối với CBCC Cục Hải quan Hải Phòng, cũng là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực, cố gắng để cải cách, hiện đại hóa mà Cục kiên trì và quyết tâm cao thực hiện trong những năm gần đây.

                                          Lấy người dân và doanh nghiệp là trung tâm phục vụ

Lãnh đạo Cục Hải quan Hải Phòng cho biết, thực hiện phương châm của Chính phủ “Lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm để phục vụ”vàtrên tinh thần đồng hành, lắng nghe, chia sẻ với doanh nghiệp để cùng vượt qua khó khăn, thách thức, chủ động thích ứng, phát triển bền vững, Cục tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp hữu hiệu.

Theo đó, Cục chủ động, tích cực rà soát, tổng hợp các tồn tại, hạn chế, vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện các văn bản pháp luật, văn bản chỉ đạo của Tổng cục Hải quan để đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung một số quy định pháp luật…nhằm kịp thời xử lý các nội dung bất cập, tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ cho sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và cải thiện môi trường kinh doanh theo Nghị quyết số 63 ngày 26/9/2021, số 105 ngày 9/9/2021 và số 02 hàng năm của Chính phủ.

          Đồng thời, thực hiện đa dạng cách thức tiếp nhận, giải đáp vướng mắc, kiến nghị của doanh nghiệp về thực hiện các quy định pháp luật (tổ chức hoạt động hiệu quả các tổ tư vấn tại Cục, các Chi cục Hải quan; tổ chức hội nghị đối thoại, các cuộc làm việc trực tiếp với doanh nghiệp hoặc trao đổi thông tin qua điện thoại, qua email, gửi thư ngỏ); thực hiện nghiêm Quy chế tiếp nhận, giải quyết vướng mắc cho doanh nghiệp, đảm bảo giải quyết kịp thời.

                           Cán bộ Cục Hải quan Hải Phòng luôn có tinh thần trách nhiệm cao trong cải cách, hiện đại hóa

Hàng năm, Cục và các đơn vị thuộc, trực thuộc Cục đã tổ chức nhiều Hội nghị đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp. Đặc biệt trong tháng 5, 6, 9 năm 2022 và tháng 3,5 năm 2023, Cục Hải quan thành phố Hải Phòng đã chuẩn bị chu đáo, tổ chức thành công “Hội nghị đối thoại với Doanh nghiệp Logistic, Đại lý hải quan năm 2022, 2023”; “Hội nghị đối thoại Doanh nghiệp năm 2022”tại các tỉnh Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình và Chi cục Hải quan Khu chế xuất và Khu công nghiệp; Hội nghị đối thoại Doanh nghiệp năm 2023 của Cục với chủ đề “Chung tay đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp phát triển bền vững” và phối hợp với các Sở, đơn vị của UBND thành phố Hải Phòng tổ chức hội nghị: “Thành phố Hải Phòng với cộng đồng doanh nghiệp xuất nhập khẩu nhằm chung tay đồng hành phục hồi kinh tế, phát triển bền vững”với tổng số hơn 1000 doanh nghiệp tham gia.

Tại các hội nghị, Cục Hải quan thành phố Hải Phòng đã lắng nghe và đưa ra các giải pháp kịp thời tháo gỡ vướng mắc, khó khăn và tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại, xuất nhập khẩu, được cộng đồng doanh nghiệp, lãnh đạo các tỉnh, thành phố ghi nhận, đánh giá cao.

Một giải pháp hiệu quả nữa là phát triển quan hệ đối tác Hải quan – Doanh nghiệp, bảo đảm ngày càng đi vào thực chất. Nổi bật là việc xây dựng,sử dụng có hiệu quả “Hệ thống đánh giá chất lượng phục vụ của CBCC, đơn vị thuộc Cục trong quá trình giải quyết thủ tục Hải quan”.  Hệ thống cho phép doanh nghiệp có thể chủ động đánh giá về chất lượng phục vụ của công chức và cơ quan Hải quan ngay sau khi đăng ký tờ khai thông qua phiếu đánh giá điện tử thay vì sử dụng phương thức thủ công như trước đây. Kết quả đánh giá sẽ được tự động gửi đến hệ thống tiếp nhận thông tin tại Cục Hải quan Hải Phòng để xác minh đối với các ý kiến đánh giá “Không hài lòng”, “Rất không hài lòng”.

Từ khi triển khai chính thức (ngày 1/3/2021) đến nay, đã có trên 835.000 ý kiến đánh giá trên hệ thống, góp phần đưa phương châm “Lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm để phục vụ” trở thành ý thức thường trực của từng CBCC trong thực thi công vụ; từng bước nâng cao mức độ hài lòng của doanh nghiệp với chất lượng phục vụ của cơ quan Hải quan.

          Đẩy mạnh hiện đại hóa, ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện chuyển đổi số

Để cải cách phải hiện đại hóa và Cục Hải quan Hải Phòng luôn đi đầu trong lĩnh vực này với các giải pháp căn cơ, bài bản, có sự đầu tư xứng đáng cả về máy móc thiết bị và con người. Hiện nay, 100% tờ khai hải quan được thực hiện trên môi trường điện tử. Hầu hết các chứng từ, tài liệu thuộc bộ hồ sơ đã được điện tử hóa và gửi trên Hệ thống thông quan khi thực hiện thủ tục Hải quan. Hệ thống một cửa quốc gia đã hỗ trợ việc tra cứu kết quả cấp phép, kết quả kiểm tra của các cơ quan quản lý chuyên ngành. Đến nay, chỉ còn một số ít các loại giấy tờ, tài liệu buộc xuất trình bản gốc theo quy định pháp luật.

Bên cạnh việc sử dụng 21 hệ thống của ngành Hải quan, Cục Hải quan Hải Phòng đã chủ động nghiên cứu, xây dựng, triển khai có hiệu quả 10 hệ thống công nghệ thông tin nhằm hỗ trợ hoạt động nghiệp vụ và công tác quản lý, điều hành của lãnh đạo các cấp…góp phần rút ngắn thời gian giải quyết công việc, giảm thời gian thông quan hàng hóa cho doanh nghiệp, giúp CBCC kiểm soát hiệu quả công việc được giao.

                               Hàng hóa xuất nhập khẩu qua Cảng Hải Phòng được rút ngắn đáng kể thời gian làm thủ tục

Mục tiêu trọng tâm mà Cục Hải quan  Hải Phòng đang hướng tới là triển khai chuyển đổi số công tác quản lý điều hành của lãnh đạo các cấp, đảm bảo mọi chỉ đạo, điều hành, phân công, theo dõi công việc của lãnh đạo và báo cáo kết quả thực hiện của công chức được thực hiện trên môi trường mạng, xây dựng thành công môi trường làm việc điện tử, “phi giấy tờ” trong thời gian tới.

          Ngoài ra, Cục Hải quan Hải Phòng chủ động nghiên cứu, triển khai nhiều đề tài, đề án, như: “Xây dựng Hệ thống quản lý tự động và kiểm soát thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng khu vực cửa khẩu cảng biển Hải Phòng”; “Thí điểm thực hiện kiểm tra hàng hóa bằng máy soi 24/7”; “Chuyển đổi số công tác chỉ đạo điều hành của Cục Hải quan  Hải Phòng”. Những đề án, đề tài được đưa vào triển khai thực sự mang lại hiệu quả rõ rệt.

          Theo kết quả đo thời gian giải phóng hàng năm 2023 vừa được Cục Hải quan Hải Phòng thực hiện, thời gian thông quan, giải phóng hàng giảm mạnh so với năm 2022. Cụ thể, đối với hàng xuất khẩu, thời gian kiểm tra chi tiết hồ sơ giảm 44%; thời gian kiểm tra chi tiết, thực tế hàng hóa tại bãi giảm 19%... Tính  trung bình từ khi tiếp nhập nhận tờ khai chính thức đến khi ra quyết định thông quan, giải phóng hàng giảm 12%.

Về tờ khai nhập khẩu, tính  trung bình từ khi tiếp nhập nhận tờ khai chính thức đến khi ra quyết định thông quan, giải phóng hàng giảm 18%.

Đáng chú ý, với hàng hóa mang về bảo quản, thời gian tác nghiệp của Hải quan Hải Phòng ở tất cả các khâu được rút ngắn đáng kể. Điển hình như: thời gian trung bình kiểm tra chi tiết hồ sơ giảm rất mạnh (tương đương giảm 64%); thời gian trung bình kiểm tra thực tế hàng hóa tại bãi giảm mạnh (tương đương giảm 28%); thời gian trung bình từ khi tiếp nhận tờ khai IDC (khai chính thức) đến khi quyết định đưa hàng về bảo quản, giảm mạnh (tương đương giảm 33%); thời gian trung bình từ khi tiếp nhận tờ khai IDC đến khi quyết định thông quan giảm 3%...

          Chưa tự bằng lòng, theo Cục trưởng Cục Hải quan Hải Phòng Nguyễn Duy Ngọc, Cục đang tiếp tục triển khai các chương trình, đề án cụ thể, đáp ứng ngày càng cao hơn yêu cầu thông quan hiện đại, mang lại sự hài lòng cho doanh nghiệp, từ đó thu hút ngày càng nhiều hơn doanh nghiệp xuất nhập khẩu làm thủ tục hải quan tại Hải Phòng./.

                                                                                                                             Hồng Thanh

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông