Cục Hải quan Hải Phòng thu ngân sách đạt hơn 25 nghìn tỷ đồng

15:22 16/05/2022

Nhờ hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp phục hồi nhanh chóng khi dịch Covid -19 được kiểm soát hiệu quả cũng như các biện pháp hỗ trợ, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, tính đến hết ngày 30-4-2022, toàn Cục Hải quan thu ngân sách được 25.209,99 tỷ đồng, đạt 39,62% so với chỉ tiêu Bộ Tài chính giao, đạt 37,6% so với chỉ tiêu Tổng cục Hải quan giao, tăng 4.437,85 tỷ đồng (tương ứng 21,36%) so với cùng kỳ năm 2021.
Tính đến hết tháng 4-2022, Cục Hải quan thu ngân sách tăng hơn 4 nghìn tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2021.

Riêng khu vực Hải Phòng thu được 21.515,52 tỷ đồng, đạt 38,47% so với chỉ tiêu Bộ Tài chính giao (55.930 tỷ), đạt 36,6% chỉ tiêu Tổng cục Hải quan giao (58.800 tỷ đồng), đạt 35,86% chỉ tiêu UBND thành phố giao phấn đấu (60.000 tỷ đồng), tăng 3.385,54 tỷ đồng (tương ứng 18,67%) so với cùng kỳ năm 2021 (18.129,98 tỷ đồng).

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa tháng 4 năm 2022 khoảng 10.036 triệu USD, tăng 19,2% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt  4.947,79 triệu USD, tăng 27,5% so với cùng kỳ năm 2021; kim ngạch xuất khẩu có thuế đạt  46,59 triệu USD, tăng 98,7% so với cùng kỳ.

Kim ngạch nhập khẩu đạt  5.088,51 triệu USD, tăng 12,1% so với cùng kỳ năm 2021; kim ngạch nhập khẩu có thuế đạt  2.179,73 triệu USD, tăng 26,5% so với cùng kỳ năm 2021.

Xét theo từng mặt hàng cụ thể: kim ngạch nhập khẩu các mặt hàng ô tô, linh kiện phụ tùng ô tô, linh kiện phụ tùng xe máy, xăng dầu, bia rượu, sắt thép, mỹ phẩm đều tăng so với cùng kỳ năm 2021. Mặt hàng ô tô  đạt 105,98 triệu USD tăng 0,6%; mặt hàng linh kiện phụ tùng ô tô đạt  84,12 triệu USD tăng 21,0%; linh kiện phụ tùng xe máy đạt 1,88 triệu USD tăng 0,4%; mặt hàng xăng dầu đạt 75,31 triệu USD tăng 7,4%; mặt hàng bia rượu đạt 1,25 triệu USD tăng 12,8%; mặt hàng sắt thép đạt  368,40 triệu USD tăng 40,5%; mặt hàng mỹ phẩm đạt  0,92 triệu USD, tăng 27,8%

Kim ngạch nhập khẩu có thuế các mặt hàng linh kiện phụ tùng ô tô, linh kiện phụ tùng xe máy, xăng dầu, bia rượu, sắt thép, mỹ phẩm, máy móc thiết bị có chiều hướng gia tăng so với cùng kỳ năm 2021. Cụ thể: mặt hàng linh kiện phụ tùng ô tô đạt 52,68 triệu USD tăng 10,3%; linh kiện phụ tùng xe máy đạt 1,86 triệu USD tăng 0,3%; mặt hàng xăng dầu đạt 73,67 triệu USD tăng 6,9%; mặt hàng bia rượu đạt  1,21 triệu USD tăng 15,4%; mặt hàng sắt thép đạt  290,83 triệu USD tăng 46%; mặt hàng mỹ phẩm đạt 0,84 triệu USD  tăng 27%; mặt hàng máy móc thiết bị đạt 467,34 triệu USD tăng 30,6%.

Kết quả khả quan của Cục Hải quan đạt được từ đầu năm đến nay, xuất phát từ nỗ lực tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp; tích cực tổ chức hội nghị đối thoại với doanh nghiệp Logistics, Đại lý hải quan để phổ biến, tuyên truyền chính sách pháp luật mới về thủ tục hải quan, thuế xuất nhập khẩu, công tác xử lý vi phạm. Đồng thời lắng nghe, hỗ trợ tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp…

Để đảm bảo công tác thu đạt hiệu quả và đúng tiến độ, trong thời gian tới, Cục Hải quan Hải Phòng tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động nghiệp vụ, cải thiện môi trường kinh doanh. Cùng với đó, chỉ đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc tăng cường các biện pháp chống thất thu qua giám sát kiểm tra thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra sau thông quan, thanh tra chuyên ngành, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại trên địa bàn…

LIÊM ĐOÀN

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích