Cục Thuế Hải Phòng: 9 tháng thu hồi nợ ước đạt 651,8 tỷ đồng

18:31 18/10/2021

Cục Thuế Hải Phòng cho biết, tổng thu hồi nợ thuế 9 tháng ước đạt 651,8 tỷ đồng, tăng 21,9 % so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, thu bằng biện pháp cưỡng chế nợ thuế là 127,9 tỷ đồng, thu bằng biện pháp quản lý nợ là 523,9 tỷ đồng.

Tổng số nợ thuế đến thời điểm hiện tại là 1.616 tỷ đồng (trong đó nợ của khối doanh nghiệp Vinashin là 256 tỷ đồng), chiếm 4,6 % trên tổng thu ngân sách, giảm 464,5 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, nợ khó thu là 273,3 tỷ đồng, nợ có khả năng thu là 1.343 tỷ đồng bằng 83,1 % tổng nợ.

Để đảm bảo công tác thu nợ thuế, Cục Thuế Hải Phòng đã chỉ đạo quyết liệt các biện pháp đôn đốc thu hồi nợ thuế, ban hành 990 quyết định cưỡng chế nợ thuế với số tiền 689,9 tỷ đồng.

Cụ thể, cưỡng chế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản 865 trường hợp với tổng số tiền 473,3 tỷ đồng; thông báo ngừng sử dụng hóa đơn 115 trường hợp với tổng số tiền 215,2 tỷ đồng; thực hiện công khai thông tin đối với 644 doanh nghiệp với tổng số tiền nợ 923 tỷ đồng.  

Cùng với đó, Cục Thuế Hải Phòng đã thực hiện khoanh nợ cho 11.415 trường hợp với số tiền 733,2 tỷ đồng (thuế 421,4 tỷ đồng, chậm nộp 311,7 tỷ đồng), đạt 80 % số người nộp thuế, đạt 95,4 % số tiền.

Đến hết tháng 9-2021, UBND TP đã ban hành 2 quyết định xóa nợ đối với 400 trường hợp với số tiền 44,1 tỷ đồng, đạt 58,7 % số tiền đề nghị xóa nợ.

TRUNG KIÊN 

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông