Cục thuế Hải Phòng: Mở rộng dịch vụ tiếp nhận và trả kết quả hoàn thuế GTGT điện tử

10:19 31/08/2017

Cục Thuế Hải Phòng vừa có thông báo về việc tiếp tục triển khai mở rộng dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả hoàn thuế GTGT bằng phương thức điện tử các tháng cuối năm 2017 trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Theo đó, người nộp thuế đáp ứng các tiêu chí sau đây thuộc diện áp dụng dịch vụ hoàn thuế GTGT bằng phương thức điện tử: Đã thực hiện khai thuế điện tử, nộp thuế điện tử với cơ quan thuế qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục thuế (đã đăng ký và được cơ quan thuế chấp thuận thực hiện giao dịch điện tử theo quy định tại Thông tư số 110/2015/TT-BTC ngày 28-7-2015 của Bộ Tài chính về hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế).

Có hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT đối với trường hợp hoàn xuất khẩu và hoàn dự án đầu tư đáp ứng đúng, đủ điều kiện hoàn thuế GTGT theo quy định của pháp luật thuế GTGT và pháp luật về quản lý thuế. Thời gian áp dụng từ ngày 22-8-2017.

Người nộp thuế được thực hiện giao dịch hoàn thuế điện tử kể từ thời điểm ghi trên thông báo “Thực hiện giao dịch hoàn thuế điện tử” của Cục thuế TP Hải Phòng gửi qua đường bưu chính và địa chỉ thư điện tử mà người nộp thuế đã đăng ký khai thuế điện tử với cơ quan thuế.

PV

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích