Đa dạng các hình thức giáo dục truyền thống

14:54 11/05/2019

Từ đầu năm đến nay, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng của Đoàn thanh niên từng bước được đổi mới, đặc biệt là về hình thức tổ chức các hoạt động.

Đoàn viên thanh niên thăm địa chỉ đỏ

Việc tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước trong đoàn viên, thanh niên được tổ chức thường xuyên, hiệu quả. 

Thực hiện sự chỉ đạo của Trung ương Đoàn, Ban Thường vụ Thành đoàn đã chỉ đạo đoàn thanh niên các trường Đại học, Cao đẳng tham gia Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh "Ánh sáng soi đường"; tiếp tục thực hiện Đề án "Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi giai đoạn 2018-2022".

Công tác giáo dục truyền thống tiếp tục được đẩy mạnh gắn với các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, thành phố và tổ chức Đoàn với hình thức đa dạng, phong phú, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh thiếu nhi tham gia. Nhiều hoạt động thiết thực đã trở thành những đợt sinh hoạt chính trị nổi bật, như: về nguồn, hành trình đến với bảo tàng, tham quan di tích lịch sử, thăm địa chỉ đỏ, thăm nơi thành lập chi bộ Đoàn thanh niên cộng sản đầu tiên của cả nước...

MP

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông