Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Hải Phòng

22:53 29/07/2020

Sáng 29-7, Đảng bộ Trường Đại học Hải Phòng đã khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020- 2025. Đồng chí Lê Khắc Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố đã đến dự và chỉ đạo Đại hội.

Đoàn Chủ tịch Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Hải Phòng nhiệm kỳ 2020-2025

Nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ Trường Đại học Hải Phòng luôn phát huy đoàn kết, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ V đạt được những kết quả quan trọng. Trường được cấp chứng nhận kiểm định chu kỳ 5 năm (từ năm 2018 đến 2023) vào ngày 29-6-2018 và trở thành một trong số 121 trường đại học toàn quốc được kiểm định đạt tiêu chuẩn chất lượng trường đại học. Đội ngũ cán bộ, giảng viên được tinh gọn, được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ và tin học, nâng cao chất lượng dạy và học.

Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Hải Phòng nhiệm kỳ 2020-2025

Đặc biệt, ngày 5-7-2017, Đảng ủy đã ban hành Nghị quyết số 27-NQ/ĐU về "Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động đào tạo của Trường Đại học Hải Phòng", là định hướng để Nhà trường xây dựng 5 khoa trọng điểm (Kế toán - Tài chính, Kinh tế và Quản trị kinh doanh, Công nghệ thông tin, Điện - Cơ, Du lịch); xây dựng 5 chương trình đào tạo trọng điểm (Công nghệ thông tin, Điện - điện tử, Quản trị du lịch, Kinh tế ngoại thương, Kế toán doanh nghiệp). Đây là mô hình đào tạo theo định hướng ứng dụng, nâng cao năng lực nghề nghiệp, trình độ ngoại ngữ, kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin và các kĩ năng mềm đảm bảo sinh viên có thể làm việc được ngay trong quá trình đào tạo hoặc ngay sau khi tốt nghiệp.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam phát biểu chỉ đạo Đại hội

Công tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ được chú trọng, gắn với hoạt động đào tạo, đảm bảo phục vụ sự phát triển kinh tế- xã hội thành phố và đất nước. Hoạt động hợp tác quốc tế được đẩy mạnh, trường có quan hệ hợp tác trong đào tạo và trao đổi giảng viên với một số trường đại học, học viện lớn của các nước trên thế giới. Công tác xây dựng Đảng được triển khai toàn diện, đảm bảo phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện của tổ chức Đảng.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Trường đặt mục tiêu xây dựng Đảng bộ đoàn kết, trong sạch, vững mạnh; tăng cường năng lực tự chủ; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động đào tạo, khoa học - công nghệ và hội nhập quốc tế; huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để giữ vững ổn định và kiên trì thực hiện sứ mạng "Xây dựng Trường Đại học Hải Phòng là cơ sở giáo dục đại học đa ngành, đa lĩnh vực, có sứ mạng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, thích ứng với yêu cầu của thị trường lao động; là trung tâm văn hóa, giáo dục - đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hải Phòng, vùng Duyên hải Bắc Bộ và cả nước”; tạo tiền đề, nền tảng vững chắc để Trường Đại học Hải Phòng trở thành trường đại học theo định hướng ứng dụng, tiệm cận trình độ tiên tiến trong khu vực và quốc tế vào năm 2030.

Đại hội bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Hải Phòng khóa VI, nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Hải Phòng khóa VI, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 19 đồng chí.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam đã ghi nhận những thành tích của Đảng bộ trường đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng chí nhấn mạnh, thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Dự thảo báo cáo chính trị tại Đại hội 16 Đảng bộ thành phố xác định: nhiệm kỳ tới, Hải Phòng sẽ đổi mới mạnh mẽ trong phương thức lãnh đạo của toàn Đảng bộ; phát huy truyền thống Trung dũng - Quyết thắng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, phát triển bứt phá; cơ bản hoàn thành sự nghiệp CNH-HĐH vào năm 2025, trở thành thành phố công nghiệp phát triển, hiện đại, thông minh, bền vững vào năm 2030; khẳng định vai trò động lực phát triển của đất nước.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Hải Phòng khóa VI, nhiệm kỳ 2020-2025

Đồng chí yêu cầu, trong nhiệm kỳ tới, cùng với việc tự chủ Đại học, Đảng bộ trường tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động sáng tạo, thực hiện 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, để Trường Đại học Hải Phòng trở thành trường đại học theo định hướng ứng dụng, tiệm cận trình độ tiên tiến trong khu vực và quốc tế vào năm 2030.

HẢI HẬU

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha