Đại hội đại biểu Hội Khuyến học quận Hồng Bàng khóa IV, nhiệm kỳ 2020-2025

16:37 31/07/2020

Sáng 31-7, tại Trung tâm Hành chính - Chính trị quận Hồng Bàng, Đại hội đại biểu Hội Khuyến học quận Hồng Bàng khóa IV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Đồng chí Hoàng Duy Đỉnh, Chủ tịch Hội Khuyến học thành phố đã đến dự và chỉ đạo Đại hội; cùng dự có đại diện Sở giáo dục Đào tạo Hải Phòng, quận Hồng Bàng cùng 100 đại biểu chính thức, 70 đại biểu đại diện cho các phòng, ban, ngành đoàn thể trong quận.

Đại hội đại biểu Hội Khuyến học quận Hồng Bàng khóa IV, nhiệm kỳ 2020-2025

Tại Đại hội, các đại biểu đã nghe báo cáo tổng kết công tác Hội Khuyến học quận Hồng Bàng khóa III, nhiệm kỳ 2015-2020 và phương hướng, nhiệm vụ khóa IV nhiệm kỳ 2020-2025.

Nhiệm kỳ qua, Ban chấp hành Hội Khuyến học quận Hồng Bàng đã có những đóng góp tích cực trong các hoạt động khuyến học, khuyến tài nhằm góp phần thực hiện các mục tiêu giáo dục; đẩy mạnh các phòng trào xây dựng các mô hình học tập thực hiện quyết định 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Tính đến tháng 7-2020, toàn quận có 9/9 Hội Khuyến học phường; đã xây dựng, phát triển 30.107 hội viên chiếm tỷ lệ 31,6% dân số toàn quận, tăng 3,6 % so với nhiệm kỳ trước.

Ban chấp hành Hội Khuyến học quận Hồng Bàng đã phát động phong trào, hướng dẫn Hội khuyến học các phường triển khai, đánh giá công nhận gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập, đơn vị học tập. Trong đó tiêu biểu là 9 mô hình học tập tiêu biểu (trong đó có 4 gia đình, 1 dòng họ, 2 cộng đồng, 2 đơn vị) được đề nghị UBND thành phố công nhận.

Các đại biểu dự Đại hội đại biểu Hội Khuyến học quận Hồng Bàng

Vận động Quỹ Khuyến học quận 5 năm qua đạt 731.239.117 đồng, Quỹ khuyến học tại các phường: 1.927.511.000 đồng. Đã tổ chức tập huấn cho cán bộ Hội khuyến học quận và phường về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, truyền thông về cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 do lãnh đạo Hội Khuyến học thành phố đứng lớp.

Hàng năm, Ban Thường vụ, Thường trực Hội, các Uỷ viên Ban chấp hành Hội tích cực tham mưu với UBND quận vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham gia đóng góp xây dựng Quỹ Khuyến học quận và ban hành các văn bản chỉ đạo về hoạt động khuyến học.

Ban Chấp hành Hội đã xây dựng quy chế phối hợp, quan hệ chặt chẽ giữa các thành viên trỗ trợ nhau trong công tác khuyến học, như: Phòng giáo dục - công đoàn giáo dục; Hội Khuyến học các phường - các trường học - các phòng, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội quận; các doanh nghiệp - Hội khuyến học quận, phường. Sự phối hợp chặt chẽ đó đã tạo nên sức mạnh cho công tác khuyến học, khuyến tài đặc biệt được thể hiện trong các hoạt động của Hội.

Công tác khuyến học trên địa bàn quận đến nay đã trở thành việc làm thường xuyên từ tổ dân phố đến phường và việc bồi dưỡng chăm lo cho sự nghiệp học tập suốt đời đã được gắn liền nhiệm vụ chính trị của các cấp, các ngành.

Chủ tịch Hội Khuyến học quận Hồng Bàng Nguyễn Thị Nhất báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2015-2020, đề ra phương hướng nhiệm kỳ 2020-2025

Nhiệm kỳ 2020-2025, các đại biểu đều nhất trí đạt cao các chỉ tiêu: phát triển hội viên mới đạt 35% tổng số dân của quận; 100% cán bộ Hội được tập huấn công tác khuyến học thành phố; 100% các phường xây dựng quỹ khuyến học từ 20.000đ đến 30.000đ/hộ/năm; vận động 100% lực lượng công chức, viên chức, các cơ quan, đơn vị trường học, lực lượng vũ trang trực thuộc quận và các doanh nghiệp trên địa bàn quận hỗ trợ xây dựng quỹ khuyến học quận; tổ chức đăng ký thực hiện và bình xét công nhận các danh hiệu học tập theo Quyết định 281 của Thủ tướng Chính phủ, phấn đấu đạt  90%-95% gia đình đăng ký được công nhận danh hiệu “Gia đình học tập”, 100% dòng họ được công nhận đạt danh hiệu “Dòng họ học tập”, 90%-95% tổ dân phố được công nhận đạt danh hiệu “Cộng đồng học tập”, 90%-95% trường học, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn quận đạt danh hiệu “Đơn vị học tập”…

Đại hội đã nghe 2 bản tham luận của tập thể và gia đình làm tốt công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập của Hội khuyến học phường Hạ Lý và gia đình bà Đoàn Thị Kim Oanh, phường Sở Dầu.

Đại hội đã bầu được 33 đại biểu tham gia vào Ban chấp hành khóa IV nhiệm kỳ 2020-2025; bầu đoàn đại biểu gồm 10 hội viên dự Đại hội khuyến học thành phố.

HẢI HẬU

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông