Đại hội Đảng bộ huyện Thủy Nguyên lần thứ 25, nhiệm kỳ 2020- 2025 thành công tốt đẹp

22:05 29/07/2020

* Đồng chí Phạm Văn Lập được bầu là Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2020-2025 Sau 3 ngày làm việc nghiêm túc, tích cực, ngày 29-7, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thủy Nguyên lần thứ 25, nhiệm kỳ 2020- 2025 đã thành công tốt đẹp. Đến dự phiên bế mạc có Thiếu tướng Vũ Thanh Chương, Giám đốc CATP.

Thiếu tướng Vũ Thanh Chương, Ủy viên BTV Thành ủy, Giám đốc CATP chúc mừng BCH Đảng bộ huyện Thủy Nguyên nhiệm kỳ 2020-2025

Nhiệm kỳ 2015-2020, huyện Thủy Nguyên đã hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, trong đó có 10/15 chỉ tiêu hoàn thành vượt mức, trước thời gian so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV đề ra. Với mức tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 15,6%/năm, Thủy Nguyên đã thực sự trở thành vùng kinh tế động lực, trung tâm phát triển công nghiệp của thành phố và khu vực.

Nổi bật là tổng giá trị sản xuất các ngành đạt 98.424,9 tỷ đồng (gấp 2,3 lần giai đoạn 2010- 2015), cơ cấu chuyển dịch nhanh theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp - xây dựng và dịch vụ; giảm tỷ trọng nông nghiệp - thủy sản; tổng thu ngân sách trên địa bàn trong 5 năm đạt 14.752 tỷ đồng, tốc độ tăng bình quân 33,1%/năm.  Riêng tổng thu ngân sách của huyện đạt 5.407 tỷ đồng, gấp 3,2 lần giai đoạn 2010- 2015; trong đó thu ngân sách thường xuyên tăng bình quân 19,5%/năm.

Cùng với đó, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, hạ tầng giao thông của huyện có bước phát triển đột phá. Trong 5 năm, huyện Thủy Nguyên đã chủ động tập trung các nguồn lực để đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng với tổng kinh phí lên đến hơn 5.000 tỷ đồng, thúc đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa và góp phần làm thay đổi diện mạo cơ sở hạ tầng.

Tính đến hết năm 2019, Thủy Nguyên đã hoàn thành 35/35 xã đạt chuẩn xây dựng NTM, đồng thời chuẩn bị đủ các điều kiện để hết năm 2020 có 2 xã cơ bản đạt xã NTM kiểu mẫu... Những thành tựu trên các lĩnh vực kinh tế - văn hóa - xã hội , quốc phòng- an ninh của huyện Thủy Nguyên đã tạo nền tảng vững chắc để mở ra một thời kỳ phát triển mới.

Phát huy tinh thần dân chủ, đoàn kết, sáng tạo, phát triển, Dự thảo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 25 xác định 6 mục tiêu cụ thể; 3 khâu đột phá; 16 chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế - xã hội, môi trường, công tác xây dựng Đảng, 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để thực hiện định hướng phát triển huyện với chủ đề: “Phát huy truyền thống anh hùng – quật khởi; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; xây dựng Thủy Nguyên trở thành đô thị văn minh hiện đại, trung tâm hành chính - chính trị, trung tâm kinh tế - xã hội của thành phố”.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa 25, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 41 đồng chí. Theo đó, đồng chí Phạm Văn Lập, Bí thư Huyện ủy tiếp tục được tín nhiệm bầu là Bí thư Huyện ủy Thủy Nguyên khóa 25, nhiệm kỳ 2020-2025. Các đồng chí: Nguyễn Huy Hoàng, Chủ tịch UBND huyện và Nguyễn Thành Lung, Chủ tịch HĐND huyện được bầu là Phó bí thư Huyện ủy; đồng chí Lê Thị Kim Loan được bầu là Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy. Đại hội cũng bầu 25 đại biểu chính thức, 2 đại biểu dự khuyết dự Đại hội 16 Đảng bộ thành phố.

Ban chấp hành Đảng bộ huyện Thủy Nguyên, nhiệm kỳ 2020-2025 

Phát biểu bế mạc, đồng chí Phạm Văn Lập, Bí thư Huyện ủy khẳng định, thành công của đại hội lần này là động lực mới, tạo tiền đề quan trọng, tiếp tục góp phần tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ, quân và nhân dân huyện.

Để sớm đưa Nghị quyết của Đại hội vào thực tiễn cuộc sống, đại hội kêu gọi toàn Đảng bộ, quân và dân huyện phát huy truyền thống anh hùng quật khởi, chủ động, sáng tạo, đoàn kết, nâng cao ý chí quyết tâm, hành động quyết liệt thiết thực, phát huy thuận lợi, khắc phục khó khăn, vượt qua thử thách, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 25 đề ra, góp phần đẩy nhanh mục tiêu xây dựng huyện Thủy Nguyên đến năm 2025 trở thành đô thị văn minh, hiện đại; Trung tâm hành chính – chính trị, công nghiệp, dịch vụ, giáo dục đào tạo, văn hóa, thể thao của thành phố; có hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại, quốc phòng - an ninh bảo đảm, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đời sống của nhân dân nâng cao; góp phần quan trọng xây dựng thành phố Hải Phòng trở thành thành phố công nghiệp phát triển hiện đại, thông minh, bền vững.

THỦY NGUYÊN

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông