Đại hội XVI Đảng bộ thành phố Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020-2025: Tâm huyết của các đại biểu tham dự Đại hội

10:39 16/10/2020

Như tin đã đưa, trong khuôn khổ Đại hội Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ nhất, các đại biểu đã có nhiều ý kiến thảo luận, góp ý vào các nội dung văn kiện Đại hội XVI Đảng bộ thành phố và Đại hội XIII của Đảng. Báo An ninh Hải Phòng xin lược trích một số ý kiến đại biểu:

*Đại biểu Nguyễn Đình Chuyến – Phó Chủ tịch UBND TP (Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm UBKT Thành ủy khóa XVI):

Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội là tổng thể các ngành kinh tế, công trình kỹ thuật, những điều kiện tạo ra, phục vụ phân bố, hoạt động của các ngành sản xuất, dịch vụ; việc phân bố và sinh sống của dân cư; đó là vận tải, bưu chính, viễn thông, đường sá, cầu cống, sân bay, bến cảng, hệ thống năng lượng, thủy lợi, KHCN, y tế, giáo dục…; là hệ thống các công trình phức tạp, yêu cầu vốn đầu tư lớn, thu hồi vốn chậm, nhưng để phục vụ đa mục đích và không thể thiếu trong tiến trình phát triển kinh tế xã hội. Bởi vậy, đầu tư cho kết cấu hạ tầng không chỉ nhằm đạt hiệu quả kinh tế trực tiếp mà còn phải coi trọng hiệu quả kinh tế - xã hội nói chung…

Trong điều kiện cách mạng công nghệ 4.0, toàn cầu hoá mạnh mẽ, thì kết cấu hạ tầng càng được coi là một trong những nhân tố quan trọng hàng đầu, trong đó hạ tầng giao thông, CNTT-VT được xác định là “hạ tầng của các hạ tầng” là động lực thúc đẩy tăng trưởng, phát triển kinh tế -xã hội bền vững.

Với phương châm “Đoàn kết – Trí tuệ – Bản lĩnh – Phát triển”; tiếp tục quyết tâm, khát vọng vươn lên của Đảng bộ, chính quyền, quân và nhân dân thành phố, nhiệm kỳ 2020 – 2025, chúng ta sẽ đạt và vượt các mục tiêu mà Đại hội Đảng bộ lần thứ XVI đề ra, để Hải Phòng – Trung dũng – Quyết thắng xứng đáng là thành phố đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa; động lực phát triển của cả nước mà Nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị đã đề ra.

*Đại biểu Đào Trọng Đức – Bí thư Quận ủy Ngô Quyền (Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy khóa XVI):

Trong 5 năm qua, toàn thành phố đã thu hồi gần 10.500 ha đất của 613 tổ chức và gần 54.000 hộ gia đình, để phục vụ 370 dự án, trong đó phải bố trí tái định cư gần 11.000 hộ, đây là nhiệm kỳ có quy mô giải phóng mặt bằng lớn nhất từ trước đến nay.

Thành công rất quan trọng của thành phố là đã kịp thời đưa đất đai vào sử dụng theo quy hoạch, sớm hình thành những dự án động lực thúc đẩy nhanh quá trình dịch chuyển cơ cấu kinh tế mà không phải áp dụng các biện pháp cưỡng chế, được nhân dân đồng thuận.

 Công tác giải phóng mặt bằng phục vụ thu hút đầu tư, chỉnh trang đô thị nhằm chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cải thiện điều kiện sống cho nhân dân thành phố trong nhiệm kỳ vừa đã đạt được những thành công quan trọng, nhưng mới chỉ là bước đầu…

Ở góc độ địa phương, quận Ngô Quyền còn có tới 110ha diện tích đất phía Nam sông Cấm do các doanh nghiệp quản lý sử dụng từ nhiều năm trước không còn phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn mới.

Đặc biệt, một trong những tồn tại mà Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đã chỉ ta liên quan trực tiếp đến một số dự án đầu tư kéo dài nhiều nhiệm kỳ trên địa bàn quận như Dự án Khu đô thị ngã 5 Sân bay Cát Bi, Dự án tuyến đường Đông Khê 2… Như vậy, nhiệm vụ đặt ra cho công tác giải phóng mặt bằng để triển khai các dự án theo quy hoạch và các định hướng đột phá của thành phố sẽ còn khó khăn hơn nhiều so với nhiệm kỳ qua.

Chúng ta tin tưởng rằng, kế thừa những bài học kinh nghiệm sâu sắc đã chỉ ra tại Đại hội này, với tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, Đảng bộ thành phố sẽ thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đặt ra!

*Đại biểu Lê Trí Vũ – Phó Trưởng ban  Ban Quản lý Khu Kinh tế thành phố (Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy khóa XVI):

Tôi thể hiện sự nhất trí cao với nội dung Báo cáo Chính trị trình Đại hội XVI Đảng bộ thành phố, cụ thể là nhận định, đánh giá về những kết quả trong phát triển công nghiệp thành phố giai đoạn 2016-2020 như đã nêu tại Báo cáo Chính trị. Nổi bật là: Tập trung cao, quyết liệt đối với nhiệm vụ cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đồng hành cùng với doanh nghiệp đầu tư vào thành phố nói chung  và các khu công nghiệp nói riêng…

Chúng tôi tin tưởng rằng với các cam kết mạnh mẽ, hành động quyết liệt của lãnh đạo thành phố, sự vào cuộc đồng bộ, trách nhiệm của các sở, ngành và địa phương, thời gian tới thành phố chúng ta sẽ đưa vào vận hành, khai thác 15 khu công nghiệp với tổng diện tích trên 6.000 ha.

Đến năm 2025, chỉ cần với tỷ lệ lấp đầy đạt khoảng 30%, cùng với việc đẩy mạnh thu hút để tăng tỷ lệ lấp đầy các khu công nghiệp hiện có thì thu hút đầu tư của các khu công nghiệp trên địa thành phố có thể đạt lũy kế tới 40 tỷ đô la Mỹ; kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 30 tỷ đô la Mỹ; giá trị nộp ngân sách đạt 10 nghìn tỷ đồng; giải quyết việc làm cho trên 300.000 lao động...

Đây sẽ là nguồn lực rất lớn thúc đẩy kinh tế thành phố phát triển mạnh mẽ, góp phần đưa Hải Phòng sớm trở thành thành phố công nghiệp phát triển hiện đại, thông minh, bền vững tầm cỡ khu vực Đông Nam Á theo đúng tinh thần Nghị quyết 45-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

*Đại biểu Phạm Xuân Thanh – Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố (Ủy viên Thành ủy khóa XVI):

Đại hội XII của Đảng đã  nhấn mạnh phải tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Thực hiện Nghị quyết Đại hội, Hội nghị lần thứ IV Ban Chấp hành Trung ương khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30-10-2016 "Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ".

Tại Nghị quyết quan trọng này, trên cơ sở đánh giá đúng tình hình và nguyên nhân, lần đầu tiên, Ban Chấp hành Trung ương nhận diện rõ 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; xác định mục tiêu, quan điểm và 4 nhóm giải pháp triển khai tổ chức thực hiện.

Tôi xin bày tỏ sự nhất trí cao với những nhận định, đánh giá về kết quả triển khai thực hiện công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng  nêu tại các dự thảo văn kiện do Ban Chấp hành Trung ương chuẩn bị trình Đại hội XIII của Đảng, gửi xin ý kiến tham gia của cán bộ, đảng viên và đại hội đảng các cấp.

Những kết quả này được biểu hiện sinh động trong thực tiễn triển khai thực hiện của Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2015-2020… Đã góp phần quan trọng xây dựng Đảng bộ thành phố trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức theo đúng tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Hội nghị lần thứ Tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

*Đại biểu Nguyễn Anh Tuân – Giám đốc Sở Ngoại vụ (Ủy viên Thành ủy khóa XVI):

Dự thảo các Văn kiện trình Đại hội lần thứ XIII của Đảng dự báo trong những năm tới, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục chuyển biến nhanh chóng, phức tạp, khó định hình, với nhiều tác động đa chiều, đan xen. Biến đổi khí hậu, thiên tai và đặc biệt như tác động trầm trọng của Đại dịch COVID-19; tình hình Biển Đông diễn biến phức tạp.

Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang mang lại cả những cơ hội và thách thức đối với đất nước và thành phố. Nước ta có 13 Hiệp định thương mại tự do (FTA) có hiệu lực, đang phát huy hiệu quả như: CPTPP, EVFTA,… và chuẩn bị hoàn thành đàm phán RCEP. Trong bối cảnh đó, công tác đối ngoại mà cốt lõi là nhiệm vụ hội nhập kinh tế sâu rộng vẫn được Đảng ta xác định là trọng tâm…

Với những thành tựu đạt được, chúng ta hoàn toàn tin tưởng Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố sẽ luôn phát huy cao độ truyền thống “trung dũng quyết thắng”, vượt qua mọi khó khăn thách thức trong công tác đối ngoại, làm cho tinh thần và quyết tâm hội nhập quốc tế thấm sâu hơn nữa vào hệ thống chính trị và đời sống xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Đại hội Đảng bộ thành phố khóa XVI đề ra, làm cho đất nước “sánh vai các cường quốc năm châu”, cũng như hoàn thành mục tiêu xây dựng thành phố chúng ta thành thành phố xứng tầm khu vực Đông Nam Á trong thập niên này.

*Đại biểu Hà Văn Trường – Bí thư Đảng ủy Cục thuế thành phố

Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ mở ra một thời kỳ phát triển “bứt phá” của Hải Phòng; cùng với đó là việc triển khai Nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị và Chương trình hành động số 76 của Thành ủy tiếp tục là thời cơ, động lực mới cho sự phát triển của thành phố với nhiều thời cơ, thuận lợi mới; Cục Thuế thành phố xác định đây là một động lực song cũng chính là thách thức lớn, đòi hỏi ngành Thuế tiếp tục phát huy tinh thần “dám nghĩ, dám làm”, khắc phục khó khăn, thách thức; triển khai đồng bộ các giải pháp, phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao…

Thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu thu ngân sách giai đoạn 2020-2025 có nhiều thuận lợi, song không ít khó khăn, thách thức. Bên cạnh sự nỗ lực, quyết tâm phấn đấu không mệt mỏi của đội ngũ cán bộ công chức ngành thuế, kính mong tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, kịp thời của Thành uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân thành phố, sự quan tâm, tạo điều kiện và phối hợp của các sở, ngành, cấp uỷ, chính quyền địa phương để ngành thuế thành phố tiếp tục thi đua, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ thu ngân sách trên địa bàn thành phố góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố đề ra.

                                        Minh Thắng – Thế Khoa – Đàm Thanh (thực hiện)

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông