Đại tướng Tô Lâm làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh

15:26 13/08/2019

Trong chuyến công tác tại tỉnh Quảng Ninh, sáng 9-8, tại thành phố Hạ Long, đoàn Công tác của Bộ Công an do Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương (CATW), Bộ trưởng Bộ Công an dẫn đầu đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Quảng Ninh về công tác phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) và xây dựng lực lượng Công an nhân dân (CAND) gắn với phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; đồng thời, thống nhất chủ trương trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT và xây dựng lực lượng CAND trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh trong thời gian tới.

 Đại tướng Tô Lâm ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an làm việc với Ban Thường vụ tỉnh Quảng Ninh

Dự buổi làm việc có các đồng chí: Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Quảng Ninh; đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Quảng Ninh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Quảng Ninh; đại diện lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an...

Tại buổi làm việc, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Quảng Ninh, đồng chí đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đã trình bày báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp của tỉnh; công tác đảm bảo quốc phòng, an ninh và xây dựng lực lượng Công an chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; định hướng phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 và năm 2045.    

Quảng Ninh là địa phương có vị trí trọng yếu về chính trị, kinh tế, quốc phòng, an ninh và đối ngoại; địa phương duy nhất trong cả nước vừa có đường biên giới trên bộ và trên biển với nước CHND Trung Hoa. Dân số của tỉnh có trên 1,2 triệu người, với 22 dân tộc, 14 đơn vị hành chính cấp huyện.

Những năm qua, trên sơ sở bám sát và cụ thể hóa Nghị quyết đại hội Đảng lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh đã lãnh đạo, chỉ đạo bài bản toàn diện trên tất cả các lĩnh vực xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh; đồng thời lựa chọn những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm để chỉ đạo quyết liệt, kiên trì, hiệu quả. Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đã phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, tích cực, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm; xuất phát từ thực tiễn địa phương để mạnh dạn đề xuất, xây dựng các mô hình mới, cách làm mới.

Nhiều mô hình hiệu quả đã được Trung ương ghi nhận và cho chủ trương nhân rộng ra toàn quốc. Nổi bật là kinh tế của tỉnh phát triển tăng trưởng cao; tập trung thực hiện các đột phá chiến lược và chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển bền vững.

Trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, đã đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, triển khai thực hiện đồng bộ công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra; thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết trung ương 4 (khóa XI, XII); đổi mới hoạt động giám sát, phản biển của MTTQ và các đoàn thể.

Công tác đảm bảo quốc phòng, an ninh gắn với phát triển kinh tế, xã hội và mở rộng quan hệ đối ngoại. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an tỉnh Quảng Ninh chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại đạt nhiều kết quả.

Tỉnh luôn quan tâm, chăm lo xây dựng lực lượng Công an; đồng thời thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp và tăng cường kiểm tra, giám sát theo chuyên đề nhằm nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong CAND.

Chỉ đạo công tác chính trị, tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, trung thành tuyệt đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân của lực lượng Công an Quảng Ninh. Thực hiện tốt công tác quy hoạch, kiện toàn, sắp xếp biên chế, tổ chức bộ máy Công an tỉnh, Công an cấp huyện, cấp phường theo mô hình mới, trong đó ưu tiên tăng cường cho cơ sở.

Bên cạnh đó, cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp đã tập trung đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp công tác dân vận, đảm bảo thiết thực, phù hợp với từng lĩnh vực, từng địa bàn; xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững mạnh đi đôi với nâng cao chất lượng, hiệu quả của Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, từ đó vận động nhân dân tham gia, khơi dậy sức mạnh của toàn dân trong công tác bảo vệ ANTT.

Đảng ủy CATW, Bộ Công an và Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Ninh thường xuyên trao đổi, lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao năng lực, trình độ của cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh về mọi mặt; thống nhất phối hợp giám sát chuyên đề; tạo điều kiện thuận lợi để lực lượng Công an tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao...

Tỉnh Quảng Ninh đặt mục tiêu đến năm 2025 trở thành tỉnh dịch vụ, công nghiệp, hiện đại, phát triển kinh tế xanh dựa trên khoa học công nghệ và nguồn nhân lực chất lượng cao; là trung tâm dịch vụ quốc tế, trung tâm cảng biển của vùng, cửa ngõ giao thương quốc tế, là một trong những đầu tàu kinh tế của miền Bắc, thành phố trực thuộc trung ương. Ổn định và phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị. Xây dựng Quảng Ninh trở thành khu vực phòng thủ vững chắc về quốc phòng, an ninh và phòng tuyến hợp tác, cạnh tranh kinh tế quốc tế.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Tô Lâm ghi nhận, đánh giá cao những kết quả, thành tựu nổi bật, toàn diện trên các lĩnh vực của tỉnh Quảng Ninh. Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, việc thường xuyên phối hợp, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo giữa Đảng ủy CATW, Bộ Công an và Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Ninh thời gian qua là điều kiện tiên quyết để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo đảm ANTT trên địa bàn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và mở rộng quan hệ đối ngoại của tỉnh Quảng Ninh.

Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh việc giữ vững quốc phòng, an ninh vùng Đông Bắc của Tổ quốc và trên đại bàn tỉnh Quảng Ninh có ý nghĩa hết sức quan trọng. Để giữ vững an ninh chính trị, TTATXH trên địa bàn tỉnh, đồng chí Bộ trưởng đề nghị, thời gian tới, Đảng ủy CATW, Bộ Công an và Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Ninh cần tiếp tục chủ động phối hợp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về đảm bảo ANTT.

Mọi nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ về nhiệm vụ bảo đảm ANTT đều phải được triển khai, cụ thể hóa bằng các chương trình, kế hoạch cụ thể; xác định rõ vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền địa phương.

Tiếp tục chỉ đạo nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về ANTT; đấu tranh ngăn chặn kịp thời hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; phòng ngừa, đấu tranh, xử lý các loại tội phạm và bảo đảm TTATXH; chủ động xây dựng phương án xử lý, giải quyết hiệu quả các tình huống phức tạp theo phương châm 4 tại chỗ.

Chú trọng công tác quản lý người nước ngoài trên địa bàn, nhất là tại các khu công nghiệp, khu kinh tế; chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vụ tranh chấp, khiếu kiện phức tạp, kéo dài, không để các thế lực thù địch, phần tử xấu lợi dụng chống phá.

Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Ninh tiếp tục quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo các sở, ban, ngành, chính quyền các cấp trong tỉnh phối hợp, giúp đỡ để lực lượng Công an hoàn thành tốt nhiệm vụ; phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng lực lượng Công an tỉnh trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; tiếp tục bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã; đầu tư trang bị cơ sở vật chất cho các đơn vị trực tiếp chiến đấu; tạo điều kiện thuận lợi để lực lượng Công an hoàn thành nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao phó.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Quảng Ninh cảm ơn Đảng ủy CATW, Bộ Công an và cá nhân đồng chí Bộ trưởng Tô Lâm đã luôn quan tâm, chỉ đạo sát sao lực lượng Công an, giải quyết tốt các vấn đề nổi lên về ANTT ngay từ cở sở, góp phần tạo môi trường ổn định, để tỉnh Quảng Ninh thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và mở rộng quan hệ đối ngoại.

Thời gian tới, đồng chí Nguyễn Văn Đọc mong muốn, Đảng ủy CATW, Bộ Công an tiếp tục quan tâm, tăng cường phối hợp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ bảo đảm ANTT trên địa bàn, để tỉnh Quảng Ninh ngày càng phát triển bền vững, giàu đẹp, văn minh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIV nhiệm kỳ 2015-2020 và những năm tiếp theo.

MINH CHÂU

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông