Đảng bộ CATP Hải Phòng: Nghiêm túc quán triệt, tăng cường tuyên truyền và triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

16:49 22/11/2021

Thực hiện Kế hoạch số 30-KH/ĐUCA ngày 28-5-2021 của Đảng ủy Công an Trung ương về tăng cường công tác tuyên truyền sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trong lực lượng CAND, Đảng ủy CATP Hải Phòng đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tập trung thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, bài bản và hiệu quả công tác tuyên truyền sau Đại hội XIII của Đảng, góp phần nâng cao nhận thức, thống nhất ý chí và hành động của cán bộ, đảng viên và CBCS trong toàn lực lượng CATP, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội XIII của Đảng đã đề ra…

 

 Đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng và Thường trực Thành ủy làm việc với Đảng bộ CATP

Bám sát chỉ đạo của Đảng ủy CATW, Đảng ủy CATP đã chủ động xây dựng kế hoạch số 858/KH-ĐUCA(PX03) ngày 21-6-2021 về tăng cường công tác tuyên truyền sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII và triển khai trong toàn lực lượng CATP. Thông qua công tác tuyên truyền về Đại hội Đảng XIII đã tạo được chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của đảng viên, CBCS Công an Hải Phòng trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cũng như Nghị quyết Đại hội VII của Đảng bộ CATW, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ CATP lần thứ XVI, thực hiện thắng lợi mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN”.

Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy CATP, 100% cấp ủy, lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương thuộc Công an Hải Phòng xây dựng kế hoạch và nghiêm túc tổ chức tuyên truyền, quán triệt, học tập, đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Việc quán triệt, học tập, thực hiện các nghị quyết bảo đảm linh hoạt, phù hợp với tinh hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19...

Trong đó nổi bật là cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị đã tuyên truyền, phổ biến sâu rộng nâng cao nhận thức, tư tưởng, chính trị của cán bộ đảng viên.

CBCS và nhân dân về kết quả, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm được đề ra trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Đảng ủy CATP đã chỉ đạo cấp ủy trực thuộc tổ chức cho đảng viên, CBCS nghiên cứu, học tập Nghị quyết như sao in, cấp phát đĩa DVD, ghi âm, ghi hình các đồng chí lãnh đạo báo cáo tại Hội nghị toàn quốc tuyên truyền, quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, phát hành đến các chi bộ cơ sở để toàn thể cán bộ, đảng viên học tập, viết bài thu hoạch.

Cùng với đó, Đảng ủy CATP chỉ đạo nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc nắm bắt tình hình tư tưởng CBCS, đảng viên để có biện pháp giải quyết, tháo gỡ kịp thời, phòng ngừa những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, củng cố lòng tin, sự gắn bó của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và lực lượng Công an.

 Đáng lưu ý, thông qua các hình thức như sinh hoạt đầu giò, giao ban... các đơn vị tổ chức cho CBCS nghiên cứu nội dung Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; kết quả các Hội nghị Trung ương (khóa XIII) và kế hoạch triển khai thực hiện trong lực lượng Công an Hải Phòng; tổ chức vận động CBCS, nhất là cán bộ đảng viên tích cực tuyên truyền, đăng tải, chia sẻ các thông tin tích cực về kết quả phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, đối ngoại... trên các trang mạng cá nhân, đồng thời tích cực đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị.

CATP cũng tổ chức tuyên truyền hiệu quả thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026, qua đó nâng cao nhận thức cho đảng viên, CBCS về mục đích, vai trò, tầm quan trọng của cuộc bầu cử, góp phần vào thành công chung của cuộc bầu cử.

 Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị làm việc với Đảng ủy CATP kiểm tra công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng tại Đảng bộ CATP Hải Phòng

CATP tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Vì ANTQ”, Chỉ thị só 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Chỉ thị số 04/CT-BCA của Bộ Công an về “Đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy trong tình hình mới”, gắn với việc thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”; phát động phong trào thi đua kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và thành phố, các ngày kỷ niệm truyền thống trong lực lượng CAND.

Công an các đơn vị, địa phương tích cực hưởng ứng các hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi trong tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025; triển khai tổ chức các cuộc thi: Vận động sáng tác truyện ngắn và ký với chủ đề “Người chiến sỹ Công an cơ sở vì bản làng bình yên, vì nhân dân phục vụ”; cuộc thi viết “Tìm hiểu 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát PCCC và 20 năm Ngày toàn dân PCCC”; cuộc thi “Tìm hiểu 75 năm truyền thống lực lượng An ninh nhân dân”... đạt nhiều giải cao.

Đặc biệt, Chương trình truyền hình ANHP, Chuyên đề ANHP, Cổng thông tin điện tử CATP đã đăng tải 676 tin, bài, 640 ảnh, 15 phóng sự tuyên truyền về thành tích, kết quả nổi bật của lực lượng Công an Hải Phòng trong thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, gắn với thực hiện nhiệm vụ công tác Công an, thể hiện sự quyết tâm, sáng tạo của các cấp ủy, lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương trong việc triển khai chương trình hành động, đưa Nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống...

Tại trụ sở CATP và 100% Công an các đơn vị, địa phương treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các phong trào thi đua yêu nước tại các đơn vị, tạo không khí phấn khởi, củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, Nhà nước...

Trong thời gian tới, Đảng ủy CATP tiếp tục chỉ đạo quán triệt thực hiện các kế hoạch của Đảng ủy CATW, Đảng ủy CATP về công tác tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trong toàn Đảng bộ và lực lượng Công an Hải Phòng, gắn với việc tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn, các hoạt động, phong trào thi đua của CATP và Công an các đơn vị, địa phương.

Các cơ quan thông tin của CATP tiếp tục đổi mới nội dung, tăng cường tuyên truyền về mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và kết quả triển khai thực hiện phát triển kinh tế - xã hội, XDLL Công an cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; tập trung tuyên truyền những nỗ lực cố gắng, sáng tạo của các tập thể, cá nhân trong triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, gắn liền với công tác chuyên môn, nhiệm vụ quốc phòng – an ninh, bảo dảm phù hợp với tình hình thực tế.

THẾ KHOA

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông