Đảng bộ Công an tỉnh Thái Bình: quán triệt, triển khai các nghị quyết Trung ương Đảng

22:13 17/07/2018

Ngày 12-7, Công an tỉnh Thái Bình tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII và Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 22/3/2018 của Bộ Chính trị. Đồng chí Đại tá Phạm Đình Tâm, Phó Giám đốc Công an tỉnh dự, chỉ đạo hội nghị; đồng chí Ngô Thị Kim Hoàn, Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trực tiếp truyền đạt nội dung Nghị quyết.

Đồng chí Đại tá Phạm Đình Tâm, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Tại hội nghị, trên 400 cán bộ, đảng viên trong lực lượng Công an tỉnh Thái Bình được nghe đồng chí Ngô Thị Kim Hoàn, Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy truyền đạt những nội dung cơ bản về: Nghị quyết số 26 về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”; Nghị quyết số 27 về “Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp” và Nghị quyết số 28 về “Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”; Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Đồng chí Ngô Thị Kim Hoàn, Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Bình truyền đạt nội dung Nghị quyết hội nghị lần thứ 7 ban chấp hành trung ương Đảng khóa XII.

Đây là những quyết sách quan trọng, cơ bản, cấp bách của Đảng, đề cập đến những vấn đề rộng lớn, hệ trọng của đất nước; là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội 12 của Đảng đề ra, có tác động trực tiếp đến đời sống nhân dân, có ý nghĩa chính trị, nhân văn sâu sắc.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đại tá Phạm Đình Tâm, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình yêu cầu cán bộ đảng viên tham dự Hội nghị tập trung học tập, kết hợp với nghiên cứu tài liệu, tiếp thu đầy đủ những nội dung, kiến thức truyền đạt do báo cáo viên trình bày viết thu hoạch theo đúng yêu cầu đề ra.

Sau hội nghị, các Đảng bộ, Chi bộ cơ sở chủ động, xây dựng kế hoạch, tổ chức quán triệt đến toàn thể cán bộ đảng viên của Đảng bộ, Chi bộ đảm bảo tiến độ và thời gian quy định; đồng thời xây dựng chương trình hành động thực hiện nghiêm túc có hiệu quả nội dung các Nghị quyết của Trung ương Đảng.

Bùi Dương

 

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông