Đảng bộ Công ty Xăng dầu khu vực III: Đổi mới phương thức lãnh đạo, tập trung nguồn lực phát triển sản xuất kinh doanh

17:48 08/07/2020

Đại hội Đảng bộ Công ty Xăng dầu khu vực III lần thứ 29, nhiệm kỳ 2020-2025 có ý nghĩa quan trọng, định hướng cho toàn Đảng bộ, tập thể cán bộ, đảng viên, người lao động phát huy sức mạnh đoàn kết, năng động sáng tạo, truyền thống 65 năm xây dựng, phát triển; huy động tối đa mọi nguồn lực, khai thác hiệu quả hơn các tiềm năng, lợi thế, phát triển sản xuất kinh doanh, dịch vụ; xây dựng Công ty phát triển nhanh, bền vững, góp phần tích cực thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố Hải Phòng, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.
Các cửa hàng của Công ty xăng dầu khu vực III luôn đảm bảo các quy định về an toàn PCCN

Hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Công ty xăng dầu khu vực III đã lãnh đạo tập thể cán bộ, công nhân viên toàn công ty đoàn kết thống nhất, tích cực, chủ động, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất.

Trong đó, hoàn thành 9/11 mục tiêu đề ra, một số chỉ tiêu hoàn thành vượt mức, cao hơn nhiệm kỳ trước: sản lượng xăng dầu nhập qua kho tăng 27%, xuất qua kho tăng 46%, bán lẻ xăng dầu tăng 40%, bán gas tăng 56%, hàng giữ hộ tăng 4,5 lần, giá trị đầu tư cơ sở vật chất tăng 49%. Đặc biệt, lợi nhuận trước thuế tăng 5 lần, nộp ngân sách tăng 3,1 lần so với nhiệm kỳ trước; 100% CBCNV thường xuyên có đủ việc làm ổn định, đời sống vật chất, tinh thần người lao động được cải thiện; thu nhập bình quân năm cuối nhiệm kỳ tăng 25% so với thu nhập bình quân năm đầu nhiệm kỳ.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch kiêm Giám đốc Cty Xăng dầu khu vực III Lê Thị Thanh Hà trao quà và tri ân khách hàng thân thiết

Cùng với đó, kinh doanh dịch vụ được đầu tư mở rộng, đa dạng hóa mặt hàng, loại hình dịch vụ chuyên ngành theo đúng định hướng của Tập đoàn; sản lượng, doanh thu các sản phẩm, hàng hóa dịch vụ ngoài xăng dầu (các sản hóa dầu, dịch vụ hàng gửi, vật tư kỹ thuật chuyên ngành, bảo hiểm…) tăng trưởng khá. Tổng lượng xuất hàng gửi là 1.420.155 m3, gấp 4,5 lần so với nhiệm kỳ trước; sản lượng gas bán ra 3.433 tấn, tăng 56%.

Tổng doanh thu dịch vụ đạt 633 tỷ đồng, tăng 25% so với nhiệm kỳ trước, đạt mục tiêu đề ra (5%/năm). Kết quả đó khẳng định rõ nét vai trò, vị trí kinh doanh dịch vụ trong việc nâng cao hiệu quả khai thác cơ sở vật chất kỹ thuật kho, cảng, cửa hàng, lao động, ổn định SXKD, tạo việc làm, cải thiện thu nhập, nâng cao đời sống người lao động.

Với phương châm “ Chủ động, tích cực phòng ngừa”, Công ty luôn quan tâm, chú trọng, thực hiện tốt công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức, ý thức của CBCNV về ý nghĩa, tầm quan trọng công tác đảm bảo an toàn trong SXKD. Trong nhiệm kỳ, sản xuất kinh doanh công ty đảm bảo tuyệt đối an toàn, đạt mục tiêu đề ra.

Có được những thành quả ấn tượng nêu trên là nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Đảng bộ và sự vào cuộc tích cực từng cá nhân đảng viên công ty. Ở đó, tập thể lãnh đạo công ty luôn quan tâm, coi trọng công tác đoàn kết, phát huy dân chủ trong tổ chức Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên.

Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ công ty đã thành lập mới 12 chi bộ,  kết nạp mới 80 đảng viên, vượt 14% mục tiêu đề ra. 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, trong đó 98% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đảng bộ Công ty được Thành ủy Hải Phòng công nhận là Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ 5 năm liên tục (2015-2019). Hoạt động của các đoàn thể chính trị - xã hội luôn bám sát nhiệm vụ chính trị, phù hợp với mô hình hoạt động của đơn vị, ngày càng hiệu quả. Công tác chỉ đạo, điều hành SXKD của bộ máy chuyên môn được chú trọng, nâng cao.

Hướng tới phát triển kinh doanh, dịch vụ

Giai đoạn 2020-2025, Đảng bộ công ty xăng dầu khu vực III xác định mục tiêu chung là đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của toàn Đảng bộ; tập trung nguồn lực phát triển hệ thống bán lẻ, phát triển kinh doanh xăng dầu, dịch vụ; nâng cao năng suất lao động, hiệu quả sản xuất kinh doanh; cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động.

Ban lãnh đạo Công ty thường xuyên gặp gỡ hỏi thăm và cảm ơn khách hàng thân thiết, gắn bó của công ty

Theo đó, Sản lượng xăng dầu xuất bán trực tiếp tăng bình quân 2%/năm trở lên; Sản lượng bán gas tăng bình quân 3%/năm trở lên; Sản lượng bán dầu mỡ nhờn tăng bình quân 2%/năm trở lên; Doanh thu kinh doanh dịch vụ tăng bình quân 2%/năm trở lên; Đảm bảo an toàn tài chính, bảo toàn và phát triển vốn kinh doanh; không có công nợ vượt định mức hợp đồng, không để phát sinh công nợ xấu, công nợ khó đòi. Nộp ngân sách đạt 100% số phải nộp. 

Lợi nhuận đạt mức chỉ tiêu kế hoạch được giao trở lên. Song song với nhiệm vụ phát triển sản xuất kinh doanh, nhiệm kỳ 2020 – 2025, Công ty đặt mục tiêu chính là tập trung phát triển và mở rộng hệ thống bán lẻ. Đồng thời đảm bảo an toàn PCCN, hàng hóa, tài sản, con người, bảo đảm an ninh trật tự, môi trường; đảm bảo việc làm, thu nhập tăng bình quân 3%/năm trở lên.

Đẩy mạnh các mặt công tác khác như: hoàn thành nghĩa vụ với thành phố; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ công nhân lao động; xây dựng đội ngũ lao động chất lượng cao; tích cực tham gia công tác an sinh xã hội; bảo đảm an ninh trật tự, an toàn lao động, sản xuất, giữ gìn môi trường công ty sáng, xanh, sạch, đẹp...

Công nhân công ty Xăng dầu khu vực III luôn chăm sóc khách hàng chu đáo

Để thực hiện các mục tiêu nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra, Đảng bộ Công ty xác định tiếp tục đẩy mạnh phát triển mạng lưới bán lẻ, phấn đấu tỷ trọng bán lẻ hàng năm chiếm từ 65% trở lên; đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả hoạt động cung ứng hàng hóa, dịch vụ ngoài xăng dầu; đề cao nhân tố con người, nhất là cán bộ, người đứng đầu các đơn vị.

Đẩy mạnh đầu tư, hiện đại hóa cơ sở vật chất, kỹ thuật, ứng dụng công nghệ mới; củng cố, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy chuyên môn các cấp; nâng cao chất lượng lao động; thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, bảo đảm an toàn sản xuất kinh doanh…

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố; sự ủng hộ, giúp đỡ, phối hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành; với những quyết sách được Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ 29 đề ra, Công ty xăng dầu khu vực III vững tin tiếp tục phát triển nhanh và bứt phá, xứng đáng là doanh nghiệp hàng đầu của Hải Phòng về kinh doanh xăng dầu với bề dày lịch sử 65 năm xây dựng và trưởng thành, góp phần tích cực vào sự phát triển chung của thành phố Cảng.

Thái Bình

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông