Xã Bắc Sơn (huyện An Dương): Phấn đấu đến năm 2025 thu nhập bình quân đầu người đạt 80 triệu đồng/người/năm trở lên

17:39 31/05/2020

Trong 2 ngày 29 và 30-5, Đảng bộ xã Bắc Sơn (huyện An Dương) tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ 26, nhiệm kỳ 2020-2025 đánh giá những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ trước; đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ mới. Tham dự đại hội có 150 đại biểu đại diện cho gần 300 đảng viên trong xã dự đại hội.

Nhiệm kỳ 2020-205, Đảng bộ xã Bắc Sơn tập trung đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cây trồng, con vật nuôi, tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng mô hình sản xuất phù hợp với tình hình của địa phương theo hướng sản xuất hàng hóa phù hợp với thị trường. Trọng tâm là khuyến khích, tạo điều kiện đẩy mạnh phát triển chăn nuôi, mở rộng và phát triển gia trại, giống con vật nuôi có giá trị kinh tế cao, đưa các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi, phòng chống dịch bệnh…phấn đấu giá trị sản phẩn nông nghiệp trên 1 ha canh tác đạt từ 150 triệu đồng trở lên; bình quân thu nhập đầu người đến năm 2025 đạt 80 triệu đồng/người/năm trở lên…

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành khóa mới
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành khóa mới

Nhiệm kỳ 2015- 2020, Đảng bộ xã Bắc Sơn vượt qua khó khăn tập trung lãnh đạo địa phương hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra. Nổi bật là làm tốt công tác giải phóng mặt bằng 2 dự án lớn: dự án Phát triển giao thông đô thị thành phố và dự án cải tạo, mở rộng QL 10. Các nhiệm vụ về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội xây dựng Đảng được quan tâm tổ chức triển khai đạt nhiều kết quả quan trọng. Trong 5 năm qua, xã hoàn thành xây mới, cải tạo nhiều công trình trường học, nhà văn hóa, đường giao thông. Lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ trên địa bàn xã phát triển nhanh, đến nay, toàn xã có gần 200 hộ sản xuất, kinh doanh cá thể tạo việc làm cho 98.5% tổng số lao động trong xã.

PV

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông