Đảng bộ xã Kiến Quốc: Chú trọng công tác xây dựng Đảng gắn với phát triển kinh tế - xã hội

10:38 29/11/2021

Nhiệm kỳ 2016-2020, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Kiến Thụy cùng với sự đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm, Đảng bộ xã Kiến Quốc đã chủ động quyết tâm phấn đấu vượt qua những khó khăn, thách thức và đạt được những kết quả đáng khích lệ trong thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - chính trị - xã hội của địa phương, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.
Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Kiến Quốc  lần thứ XXIV  nhiệm kỳ 2020-2025

Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ

Đảng bộ xã Kiến Quốc hiện có 334 đảng viên sinh hoạt tại 15 chi bộ trực thuộc. Với mục tiêu nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, Đảng ủy xã đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, trong đó chú trọng công tác chính trị, tư tưởng; tăng cường quản lý, giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên; củng cố, phát huy mối quan hệ gắn bó giữa Đảng với nhân dân. Đảng ủy xã đã chỉ đạo tổ chức tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Trung ương, Thành ủy, Huyện ủy cùng với việc xây dựng chương trình hành động thực hiện tới cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đặc biệt, ngay sau khi có kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy và hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Huyện ủy về thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XII) và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Đảng ủy xã đã chủ động xây dựng kế hoạch để tổ chức chỉ đạo, thực hiện trong toàn Đảng bộ.

Đồng thời đẩy mạnh việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với phát huy ưu điểm, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tạo chuyển biến tích cực về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, góp phần củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Qua các đợt triển khai, số đảng viên tham gia học tập đạt từ 80 - 85%; 100% đảng viên, 80% đoàn viên và hội viên đăng ký học tập và làm theo gương Bác. Từ kết quả trên, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đã nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của BCH Đảng bộ xã.

Bên cạnh đó, Đảng ủy xã tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phát triển đảng viên, tổ chức cơ sở đảng. Hàng năm, Đảng ủy xã đều thực hiện việc rà soát, bổ sung, quy hoạch cán bộ, thường xuyên cử cán bộ theo học các lớp đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Trong nhiệm kỳ đã cử 2 đồng chí tham gia đào tạo cao học, 5 đồng chí học các lớp đại học, 15 đồng chí học lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính, kết nạp 52 đảng viên. Cùng với đó, Đảng ủy đã chỉ đạo các chi bộ quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, kịp thời kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Đảng ủy đã tiến hành kiểm tra, giám sát 19 lượt chi bộ và cấp ủy. UBKT Đảng ủy đã giám sát theo chuyên đề ở 15 chi bộ trong việc quản lý đảng viên, thu nộp quản lý đảng phí. Qua kiểm tra, giám sát đã thi hành kỷ luật 5 đảng viên. Qua giám sát đã kịp thời chỉ ra những hạn chế, yếu kém cần bổ khuyết lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao kỷ cương, trách nhiệm của tổ chức đảng, đảng viên, người đứng đầu tổ chức trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Mặt khác, việc đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên đã được chỉ đạo thực hiện có hiệu quả. Hàng năm có 50 % số chi bộ đạt trong sạch vững mạnh, 75-80 % đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, Đảng bộ xã 5 năm liền đạt trong sạch vững mạnh, 4 năm liên tiếp (từ năm 2017 đến năm 2020) đạt danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

Xây dựng và phát triển KTXH theo hướng bền vững

Cùng với công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy xã đã tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế theo hướng bền vững, chỉ đạo UBND xã, các tổ chức đoàn thể tuyên truyền, vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, con nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Xã đã vận động nhân dân xây dựng được 5 vùng sản xuất tập trung với diện tích 100 ha, năng suất bình quân các năm tăng cao nâng giá trị sản xuất trên 1ha canh tác đạt 114 triệu đồng/năm. Cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất tập trung như: vùng rau chuyên canh, dưa chất lượng cao trong nhà kính với diện tích 6.500m2, áp dụng công nghệ chăm sóc tự động, cho năng suất cao, đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm, tham gia chuỗi sản xuất cho thu nhập trên 300 triệu đồng/ha canh tác. Chăn nuôi được phát triển theo hướng trang trại hiệu quả. Đáng chú ý, nuôi trồng thủy sản được xác định là mũi nhọn của địa phương trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, những năm qua, cấp ủy, chính quyền xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khuyến khích, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, hộ gia đình đầu tư mở rộng sản xuất, kinh doanh. Trên cơ sở đó, ngành thương mại dịch vụ thủy sản được phát triển ở tốc độ cao, nâng tổng số hộ kinh doanh dịch vụ trên địa bàn từ 500 hộ năm 2015 lên 1000 hộ năm 2020. Giá trị kinh doanh thương mại, dịch vụ đạt 274.856 triệu đồng, giải quyết được trên 1.200 người có việc làm ổn định và cho thu nhập kinh tế cao.

Kinh tế phát triển tạo điều kiện cho xã hoàn thành các chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới

Kinh tế phát triển, xã có điều kiện đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Hệ thống hạ tầng cơ sở  được quan tâm đầu tư xây dựng ở mức độ cao. Từ năm 2016 đến năm 2020 đã xây dựng được 23 công trình nông thôn mới bằng nguồn lực đầu tư từ ngân sách nhà nước, ngân sách thành phố, ngân sách của huyện, địa phương và nguồn lực từ các nhà tài trợ cùng nhân dân đóng góp. Các công trình hạ tầng đã tạo nên bộ mặt xã nông thôn ngày được đổi mới, đến năm 2019, xã đã hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Nhờ tập trung trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ xã đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Nhiệm kỳ qua, kinh tế của xã tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tỷ trọng nông nghiệp giảm còn 33,5%, ngành CN - TTCN - XD 19%, dịch vụ thương mại đạt 47,5%; thu ngân sách vượt cao, vượt 31,85% kế hoạch. Các hoạt động văn hóa, xã hội có tiến bộ, an sinh xã hội được đảm bảo, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 1,19 %. Công tác quốc phòng, quân sự địa phương được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Hệ thống chính trị ngày càng được củng cố vững mạnh.

Với những nỗ lực phấn đấu, Đảng bộ xã Kiến Quốc nhiều năm liền đạt tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh, vững mạnh tiêu biểu. Chính quyền đạt tập thể lao động tiên tiến xuất sắc. Các đoàn thể đạt thành tích cao, nhiều tập thể, cá nhân được UBND Thành phố tặng cờ và bằng khen, Huyện ủy - UBND Huyện tặng giấy khen. Đặc biệt, Đảng bộ xã vinh dự được Ban Thường vụ Thành ủy tặng Cờ thi đua cho tổ chức cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu 5 năm liền (2016-2020).

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền xã Kiến Quốc tiếp tục giữ vững tinh thần đoàn kết, thống nhất, đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Phát huy hiệu quả những tiềm năng, lợi thế của địa phương, huy động mọi nguồn lực, thực hiện những khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm, khai thác hiệu quả kết quả xây dựng NTM làm nền tảng phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, quan tâm công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội.

LIÊM ĐOÀN

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông