Đảng bộ xã Quốc Tuấn, huyện An Dương: Quyết tâm xây dựng xã Quốc Tuấn phát triển toàn diện, bền vững

09:46 10/05/2020

“Phát huy truyền thống quê hương anh hùng, đoàn kết, năng động, sáng tạo, đổi mới phát huy dân chủ, kỷ cương, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, tiếp tục xây dựng xã Quốc Tuấn phát triển toàn diện, bền vững”. Đó là mục tiêu xuyên suốt của Đại hội đại biểu đảng bộ xã Quốc Tuấn lần thứ 27 (nhiệm kỳ 2020- 2025) diễn ra ngày 10 và 11-5 đề ra quyết tâm thực hiện.

Đẩy mạnh chuyển đổi cây trồng cho hiệu quả kinh tế cao

Đồng chí Nguyễn Văn Bến- Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Quốc Tuấn cho biết, nhìn lại 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội đảng bộ xã lần thứ 26 những thành tích, kết quả mà Đảng bộ và nhân dân xã Quốc Tuấn đã ra sức phấn đấu để giành được khá toàn diện.Qua đó, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ huyện giao, làm thay đổi bộ mặt nông thôn, đời sống nhân dân được nâng lên, mở ra một thời kỳ phát triển mới của xã nhà.

Theo đó,  cơ cấu chuyển dịch theo hướng tích cực, quy mô và giá trị tăng trưởng vượt chỉ tiêu đề ra. Cụ thể, tổng giá trị sản xuất của 3 ngành kinh tế đạt 595 tỷ đồng, tăng 195 tỷ đồng so với nhiệm kỳ trước, vượt 19% so với chỉ tiêu đại hội đề ra.

Cơ sở hạ tầng tại xã Quốc Tuấn được đầu tư nâng cấp góp phần thay đổi bộ mặt địa phương
Cơ sở hạ tầng tại xã Quốc Tuấn được đầu tư nâng cấp góp phần thay đổi bộ mặt địa phương

Trong đó, sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng cơ bản chiếm tỷ trọng 20% đạt 119 tỷ đồng; thương mại- dịch vụ chiếm tỷ trọng 28% đạt 166 tỷ đồng; sản xuất nông nghiệp chiếm tỷ trọng 52%, đạt 309,4 tỷ đồng.

 Xác định là xã nông nghiệp do vậy Đảng ủy lãnh đạo tập trung chuyển dịch cơ cấu cây trồng, con vật nuôi, thâm canh tăng vụ, sản xuất ra nhiều sản phẩm hàng hóa phục vụ thị trường, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nhân dân.

Đã tập cao các giải pháp khắc phục tình trạng bỏ ruộng, khuyến khích dồn điền, đổi thửa qua đó đã hình thành các mô hình chuyển đổi sản xuất mới có hiệu quả từ trồng lúa sang trồng hoa, cây cảnh có giá trị sản xuất cao (450 triệu đồng/ha/năm). Khu chăn nuôi gia súc, gia cầm được tập trung với quy mô trang trại, nhiều sản phẩm sạch của địa phương đã được cung cấp ra thị trường. 

UBND xã Quốc Tuấn đã khuyến khích và tạo điều kiện cho hộ dân chuyển dịch cơ cấu kinh tế, qua đó trên địa bàn xã có nhiều hộ đầu tư vốn mở rộng đa dạng hóa các loại hình sản xuất gồm các ngành nghề may mặc, giầy da, đồ gỗ, cơ khí gia công và xây dựng. Tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt gần 50. 633 triệu đồng (thu ngân sách tăng gần 28. 657 triệu đồng).

Trong nhiệm kỳ mới, mục tiêu đưa Trường tiểu học và THCS Quốc Tuấn đạt chuẩn Quốc gia
Trong nhiệm kỳ mới, Đảng bộ xã quyết tâm đưa Trường tiểu học và THCS Quốc Tuấn đạt chuẩn Quốc gia

Trong chương trình xây dựng nông thôn mới, với phương châm “nhà nước và nhân dân cùng làm”, đến nay từ nguồn tiếp nhận xi măng của thành phố xã Quốc Tuấn đã làm được gần 40,5 km  đường bê tông nội đồng, thôn xóm.

Nhân dân đã góp gần 14. 714 triệu đồng và trên 900 hộ dân tự nguyện hiến 2.000 m2 đất. Cùng với đó, hệ thống giao thông, các trường học, trụ sở nhà văn hóa, trung tâm hành chính… được đầu tư xây mới, sửa chữa từ các nguồn kinh phí góp phần thay đổi bộ mặt nông thôn.

Nhờ vậy, năm 2018  xã Quốc Tuấn đã được UBND TP ra quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Lĩnh vực văn hóa, xã hội có những chuyển biến tích cực, đời sống vật chất và tinh thân của nhân dân ngày càng được nâng cao với việc tỷ lệ hộ nghèo giảm 2,81 %, hộ cận nghèo còn 1,40 %, thu nhập bình quân đầu người đạt 41,5 triệu đồng/người/năm 2019.  

Công tác quân sự địa phương tiếp tục được củng cố, tăng cường; an ninh chính trị, trật tư an toàn xã hội được giữ vững, công tác cải cách tư pháp, phòng chống tham nhũng có những chuyển biến tích cực.  Công tác xây dựng đảng được coi trọng, đạt hiệu quả khá toàn diện, chất lượng được nâng cao…

Về Quốc Tuấn những ngày này, không còn những tuyến đường thôn xóm, nội đồng xuống cấp lầy lội xưa, tất cả đều được thay bằng đường bê tông rộng rãi. Tuyến đường trục xã được đầu tư mở rộng cùng hệ thống điện chiếu sáng công cộng được nâng cấp hiện đại tới từng ngõ, xóm, khu dân cư. Cơ sở hạ tầng trụ sở hành chính, trường học, trạm y tế, nhà văn hóa trung tâm xã các thôn đều được đầu tư xây dựng kiên cố.   

Phát huy các nguồn lực tạo sức bật mới  

Bước sang nhiệm kỳ 2020- 2025, nhiệm vụ trọng tâm Đảng bộ xã Quốc Tuấn tập trung là tranh thủ tối đa cơ hội, phát huy có hiệu quả các nguồn lực và điều kiện thuận lợi, chủ động khắc phục khó khăn, tạo sức bật mới: đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp, tăng tỷ trọng ngành công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp, xây dựng cơ bản và thương mại- dịch vụ; giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng- an ninh và trật tự xã hội.

Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy Đảng, hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của chính quyền; tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của măt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị- xã hội.

Để thực hiện nhiệm vụ trên, Đảng bộ xã Quốc Tuấn đi sâu thực hiện các giải pháp trọng tâm, với việc chuyển dịch cơ cấu trồng trọt từ cây lương thực là chính sang trồng rau, hoa và cây cảnh có giá trị kinh tế cao.

Công tác an sinh xã hội luôn được xã Quốc Tuấn quan tâm
Công tác an sinh xã hội luôn được xã Quốc Tuấn quan tâm

Đầu tư nguồn lực cho các ngành nghề thuộc lĩnh vực công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp, thương mại- dịch vụ có thế mạnh, phù hợp với xu thế phát triển của xã, đáp ứng yêu cầu phát triển KTXH của địa phương.

5 năm tới, các mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra đối với Đảng bộ, xã Quốc Tuấn là rất lớn. Tin tưởng rằng, với sự đồng lòng, quyết tâm cao, toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã sẽ tiếp tục hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, kế hoạch Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ 27  đề ra. Đặc biệt trong đó là nỗ lực phấn đấu tổng thu nhập các ngành nghề kinh tế đạt 700 tỷ đồng, tăng 10 % so với nhiệm kỳ trước.

Một số chỉ tiêu chủ yếu thực hiện trong nhiệm kỳ 2020- 2025

Tổng giá trị sản xuất các ngành kinh tế trên địa bàn  đạt 700  tỷ đồng (trong đó CN, TTCN và xây dựng cơ bản chiếm tỷ trọng 28 %, thương mại và dịch vụ chiếm tỷ trọng 32 % còn lại là nông nghiệp)

 Bình quân thu nhập đầu người năm 2025 đạt 80 triệu đồng

Hộ nghèo giảm còn 0,2 %; tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 0,40 %

Hằng năm có 100% Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ; đảmg bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; phát triển 35 đảng viên mới

Tỷ lệ tăng thu ngân sách hàng năm đạt 20% trở lên

Tỷ lệ người tham gia Bảo hiểm y tế đạt từ 97% trở lên vào năm 2025

Tỷ lệ trẻ em dưới 6 tuổi được tiêm vắc xin phòng bệnh hàng năm đạt 100%

Tỷ lệ gia đình đạt chuẩn văn hóa đến năm 2025 trên 95%

Trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2, trường tiểu học và THCS đạt chuẩn Quốc gia

Xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, các cơ sở thôn đạt thôn nông thôn mới kiểu mẫu

TRUNG KIÊN  

 

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông