Đảng ủy cơ quan Thành đoàn: Biểu dương, khen thưởng các chi bộ, đảng viên có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng

18:55 09/01/2024

Sáng 8/1, Đảng ủy cơ quan Thành đoàn Hải Phòng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024; biểu dương, khen thưởng các chi bộ, đảng viên có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng năm 2023 và biểu dương, khen thưởng các mô hình “Dân vận khéo” năm 2023. Tới dự có đồng chí Phạm Xuân Thanh, Ủy viên Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố.

Đảng bộ cơ quan Thành đoàn là tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố. Đảng bộ có 10 chi bộ trực thuộc với tổng số 88 đảng viên (trong đó có 82 đảng viên chính thức và 6 đảng viên dự bị).

Bí thư Thành Đoàn Vương Toàn Thu Thuỷ tặng Giấy khen tới các chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023

Năm 2023, Đảng ủy cơ quan Thành đoàn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc, Công đoàn, Đoàn Thanh niên cơ quan Thành đoàn hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, tổ chức thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo chương trình công tác năm của Đoàn Thanh niên thành phố. Công tác xây dựng Đảng được triển khai cơ bản toàn diện, đồng bộ, đạt nhiều kết quả quan trọng.

Các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Thành ủy, Đảng ủy Khối được quán triệt, triển khai đầy đủ, kịp thời. Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong Đảng bộ luôn kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Cương lĩnh chính trị và đường lối đổi mới của Đảng. Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị được thực hiện nghiêm túc; chất lượng sinh hoạt chi bộ tiếp tục được nâng lên, sinh hoạt chuyên đề được chú trọng.

Các đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023 được biểu dương và khen thưởng 

Trong năm 2023, Đoàn Thanh niên thành phố đề ra 14 chỉ tiêu và đã có 11 chỉ tiêu vượt kế hoạch; 3 chỉ tiêu hoàn thành. Trong đó có 1 chỉ tiêu nhánh thuộc chỉ tiêu số 14 là "Phấn đấu 70% đảng viên mới được kết nạp từ đoàn viên ưu tú trên tổng số đảng viên mới được kết nạp của Đảng bộ" và kết quả có 2.566/3.794 đảng viên mới được kết nạp từ đoàn viên ưu tú (đạt 67,6% trên tổng số đảng viên kết nạp trong toàn Đảng bộ thành phố).

Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện mô hình “Dân vận khéo” năm 2023 Các đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023 được biểu dương và khen thưởng  

 

 

Đoàn Thanh niên thành phố đăng ký 10 mô hình “Dân vận khéo”, trong đó có 3 mô hình được Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố lựa chọn tham gia Cuộc thi tuyên truyền các mô hình “Dân vận khéo” năm 2023 do Ban Dân vận Thành ủy tổ chức và đã có 1 mô hình được nhận giải.

 

Đồng chí Phạm Xuân Thanh, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố phát biểu tại hội nghị

Năm 2024, Đảng ủy cơ quan Thành đoàn Hải Phòng tập trung lãnh đạo các chi bộ, đảng bộ, đoàn thể, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong Đảng bộ tiếp tục tham mưu nhiều giải pháp chất lượng, hiệu quả giúp Thành ủy, HĐND, UBND thành phố lãnh đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ và chủ đề năm 2024 của thành phố. 

Đặc biĐảng ủy cơ quan Thành đoàn tăng cường hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 của Thành đoàn về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; tiếp tục đẩy mạnh công tác dân vận chính quyền, xây dựng mô hình Dân vận khéo gắn với thực hiện quy chế dân chủ cơ sở năm 2024. 

Tại hội nghị, Đảng ủy cơ quan Thành đoàn đã Quyết định tặng Giấy khen 2 chi bộ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023; công nhận kết quả xếp loại của toàn thể đảng viên Đảng bộ cơ quan Thành đoàn, 83/83 đảng viên được đánh giá xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 17 đảng viên Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023; tặng Giấy khen 2 tập thể và 1 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện mô hình “Dân vận khéo” năm 2023.  

Lan Phương

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông